Yaz geldi. Sıcağı düşünün… Sonra denizlerin diplerinden, ormanlardaki yapraklara kadar, Güneş enerjisiyle yaşayan canlıları… Daha sonra Dünya’ya, Güneş’in uzaya yaydığı 4 milyon ton enerjinin sadece 2 milyarda birinin yansıdığını düşünün… Ve sonra şu ayeti okuyun: “Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.”(16:12)
DÜNYA’DAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ; 4 MİLYON TON ENERJİNİN 2 MİLYARDA 1’İ
moonshadow1_preview-e1321290151794Güneş’in yaşı yaklaşık 5 milyar yıldır. İç sıcaklığı 20 milyon santigrat derece, dış sıcaklığı 6 bin santigrat derecedir. Çapı, Dünya’mızın çapının 103 katı kadardır, aramızda 150 milyon km. mesafe vardır. Bu mesafeden dolayı Güneş’in ışığı bize sekiz dakikada ulaşır. Yani biz Güneş’in sekiz dakika önceki hâlini görürüz. Güneş’in bir saniyede geçirdiği termanükleer reaksiyonları müşahede edelim; saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çeviriyor. Kalan 4 milyon ton enerjiyi uzaya püskürtüyor, o enerjinin 2 milyarda 1’i Dünya’ya geliyor ve Dünya hayat buluyor.
Bütün atmosfer makinası çalışıyor, yağmurlar, rüzgârlar oluşuyor, buharlaşma meydana geliyor… Yani saniyede ürettiği enerji; yeryüzündeki beşeri atom santrallerinin yıllık ürettikleri elektrik enerjisinin 80 katıdır. Üstelik bunları yaparken de durmuyor, Vega Yıldızı’na doğru saatte 720.000 kilometrelik bir hızla yolculuk ediyor. Zira; “Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra (karar yerine) doğru akıp gitmekte.” (Yasin, 38) Tabi Dünya’mız da Güneş’le birlikte… (Merve Şanlı / Genç Dergi Sayı 73)
BU AYETLERE BAKMADAN GÜNEŞ’i TEFEKKÜR ETMEYİN!
  • 25:45 -Rabb’inin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi, ona (gölgeye) delil kılmışızdır.
Modern bilime göre cisimlerin gölgelerinin uzayıp kısalması, Dünya’nın Güneş’in yörüngesinde ve kendi ekseni etrafında dönüşü sonucu meydana gelen olaylardan bir tanesidir. Ayette gölge uzunluğunun sebebi olarak Güneş’i delil kılması tefekküre şayandır. Nitekim Batı, Hristiyanlığa aykırı olduğu için Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim adamlarını idam etmezden yüzyıllar evvel, Kur’an’ın bu hakikati belirtmesi, akıl sahipleri için sebeb-i şükürdür.
  • 6:78 -Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım”.
  • 6:96 – Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O’dur. Geceyi, dinlenmek için; Güneş’i, Ay’ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.
  • 13:2 -Allah O’dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki Rabb’inizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz.
  • 14:33 -Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden Ay ve Güneş’i, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi.
  • 16:12 – Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
  • 21:33 – Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır.
  • 29:61 -Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş’i ve Ay’ı buyruğu altında tutan kimdir?” diye sorsan “Allah” derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?
  • 35:13 -O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneş’i ve Ay’ı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabb’inizdir. Mülk (hükümranlık) O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise bir çekirdek zarını bile idare edemezler.
GÖZÜNÜ GÖĞE ÇEVİR, GÖNLÜNÜ DE GÖĞÜN SAHİBİNE
gunes2Astrofotografi… Astronomi ile yakından ilgilenen birçok kişinin uğraştığı bir hobi. Fotoğraf filmi için bir sınırlama yokken, bir insan gözünün ışık biriktirebilme kapasitesi 1/8 ile 1/4 saniye arasındadır. Uzun bir pozlama süresi verildiği takdirde görülmeyen gök cisimleri görülebilir hale getirilebilir. Gökyüzünde görülüp fotoğrafı çekilebilecek cisimlerden bazıları; Güneş, Ay, gezegenler, takım yıldızları, Samanyolu, gökadalar, bulutsular.
Astronomi; herkesin ilgilenebileceği, kitap, dergi, internet gibi kaynakların kullanılarak merak edilenler hakkında bilgi sahibi olabileceği ve en heyecan veren kısmı olan “gözlem” imkânına sahip olduğu bir alandır. Ve insan, gözünü gökyüzüne çevirmeyi asla unutmamalıdır. Gönlünü de; göğün sahibine… Zira: “(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” (Bakara, 117) Gönüllerin de tâ künhünü bilendir. (Teğabün, 4)
Şunu da unutmamalı ki “Dünya kadar zengin olun “siz sizin” olmadıkça kıymeti yoktur. Birçok ilimlere vukûfunuz olabilir “siz sizi” bilmedikçe cehilden kurtulmuş değilsiniz. Bir teleskop ile en ufak bir yıldızı dahi ötelerden görebilirsiniz. “Size şahdamarınızdan daha yakınım ” [Kaf 16] diyeni görmedikçe gözünüzün sıhhatinden şüphe edilir.”
Kaynak: İslamveihsan

http://www.islamveihsan.com/aklini-kullananlar-icin-ibretler-var.html