9 Ekim 2018 Salı

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-3

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-3
 
RAHÎM
 
Rahîm’de Rahman gibi “rahmet”kökünden türemiştir.Rahim Kur’an’da Allah’ın sıfatı olarak kullanılmıştır.
 
Er-Rahim, Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan demektir.
 
Rahîm, ” En yüce merhametin sahibi olan, ayrıca mümin kullarına rahmetini, “ Dünya ve Ahiret hayatında ” daha fazla ihsan ve ikram eden, daha fazla tecelli ettiren. “ anlamına gelen esmâ-i hüsna’dan biridir.
 
Allah  rahîm sıfatı ile  sadece “Ahiret’te” mümin kullarına merhamet edecektir.
 
Rahîm isminde tezahür eden merhamet, kaynağını Rahmân’dan alır.
 
Hepimizin dilinden düşürmediği besmele ve Fatiha suresinde “Rahîm” adını zikretmekteyiz. Besmelede rahîm ve rahmân Allah isminin sıfatı olmuştur.
 
Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur
:
“O, rahmândır ve rahîmdir.” (Fatiha suresi,3.ayet)
 
“(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.” (Fussilet suresi 2.ayet)
 
«Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.”(Neml suresi,30.ayet)
 
“(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.”
(Hicr suresi,49.ayet)
 
(Devam edecek)
 
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
Efkan VURAL
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder