17 Mayıs 2019 Cuma

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 37


Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 37
 
ALÎ
 
Allah’ın isimlerinden biri de el-Alî’dir.
 
El-Alî,İzzet,şeref ve hükümranlık bakımından en yüce , aşkın demektir.
 
El-Alî  esmasının manası : Mutlak ve hakiki yüce, yüceler yücesi, O’nun şanı şerefi mertebe ve hükümranlığı pek yüce, her şeyiyle yüce olan.
 
El-Alî, Her şeyiyle yüce ve yüksek olan,Büyüklüğü,yüceliği,ilmi sonsuz olan.
 
Alî ismi esmâ-i hüsnânın içinde, “yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, mutlak olarak yüce olan, örf, akıl ve din açısından övgüye değer bütün müspet nitelikleri kendisinde toplayan, yine örf, akıl ve din açısından yerilmiş bulunan ve ulûhiyyetle bağdaşmayan bütün menfi niteliklerden münezzeh bulunan kemal sahibi ulu Allah” anlamına gelir.
 
Allah ,insanın düşünebileceği  ve hayal  l edebileceği  her şeyden daha büyük, daha yüce ve daha yüksektir. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından O’ndan daha yüce bir varlık yoktur. O’nun yüksekliği cisimlerin sahip olduğu türden bir şey  değildir.  Onun yüksekliği, Yücelik ve üstünlük bakımındandır.
 
Hiçbir yücelik, kudret ve üstünlük düşünülmez ki, Allah ondan da üstün olmasın.
Kuran-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede  Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini, kudretinin ne kadar yüce ve yüksek  olduğunu anlatıyor.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurur:
 
“Herhangi bir beşer ile Allah’ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile, dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir.”( Şûrâ Suresi, 51. Ayet)
 
“...Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara Suresi 255. Ayet)
 
“...Çünkü Allah yücedir, büyüktür.” (Nisâ Suresi, 34.Ayet)
 
“Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. “...Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.” (Hac Suresi 62. Ayet)
 
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür.”  ( Şûrâ Suresi, 4. Ayet)
”Yüce Rabbinin adını tespih et.” (Ala suresi,1.ayet)

Efkan VURAL

https://efkanvural.blogspot.com/2019/05/allahn-isimleri-esma-i-husnaen-guzel_9.html

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder