24 Mayıs 2019 Cuma

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 38


Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 38

                                      

                                                                    KEBÎR
 
Allah’ın isimlerinden biri de el-Kebîr’dir.
 
Kebîr, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu demektir.
 
El-Kebir;Büyüklükte kendisinden daha büyük düşünülmeyen,bütün büyüklükler kendine mahsus olan,kemalinde sınır olmayan demektir.
 
Allah’n her hususta pek büyük olması.  Kibriya (büyüklük, ululuk) sahibi. Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiçbir mahluk tarafından bilinmeyen ve hiçbir zamanda bilinemeyecek olan mutlak ve hakiki büyük demektir.
 
Allah, her hususta insanların kavrayamayacağı kadar ulu ve büyüktür. Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti bilinemeyecek kadar yücedir.. Mutlak büyüktür. Kudret ve hükümranlığı sınırsızdır. 
 
Hiç bir şeye muhtaç değildir. Bilakıs her şey ona muhtaçtır. Yaratılmışlara benzemez. O’nun büyüklüğü, mekâna bağlı bir büyüklük değildir. O, bundan münezzehtir.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurur:
 
“O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.”( Ra’d Suresi 9. Ayet)
 
“...O, yücedir, büyüktür.” (Sebe’ Suresi 23. Ayet)
 
“...Artık karar yüce ve büyük olan Allah'ındır.” (Mümin suresi 12. Ayet)
 
“Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.” (Lokman Suresi 30. Ayet)
 
 
 
 
“...Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisâ Suresi 34. Ayet)
 
“Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir.” (İsrâ Suresi,43.Ayet)
 
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
 (Devam edecek)
 
Efkan VURAL
 
https://efkanvural.blogspot.com/2019/05/38.html

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder