Mekke dönemi kısaca nedir? Mekke dönemi kaç yıl sürdü? Peygamberimizin Mekke döneminde yaşanan önemli hadiseler nelerdir? Maddeler halinde Peygamberimizin (s.a.v) nübüvvet öncesi Mekke dönemi ve sonrası Mekke dönemi hakkında kısaca bilinmesi gereken her şey…
Mekke dönemi öncesi ve Peygamber  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize 611 vahiy gelerek Peygamberlik verilmesiyle Mekke dönemi başlamış ve kronolojik olarak aşağıdaki olaylar vuku bulmuştur. Mekke dönemi 13 yılsürmüştür.
İşte sizler için hazırladığımız Mekke dönemi hadiseleri kronolojisi…
NÜBÜVVETTEN ÖNCE HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)
 • Hazret-i Peygamber’in babası Abdullâh ile annesi Âmine’nin izdivâcı gerçekleşti.
 • Peygamber Efendimiz’in babası Abdullâh’ın vefât etti.
 • Peygamberimiz’in zuhûrunu müjdeleyen haber ve hâdiseler meydana geldi.
 • Hazret-i Peygamber dünyaya geldi. (571)
 • Peygamberimiz süt anneye verildi.
 • Peygamberimizini kalbin açılması hâdisesi (Birinci Şerh-i Sadr) gerçekleşti.
 • Peygamberimiz Annesi ile birlikte Medîne Seyahat etti ve dönüşte annesi vefat etti.
 • Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib’in himâyesine girdi.
 • Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Tâlib’in himâyesine geçti.
 • İkinci Şerh-i Sadr (Kalbinin açılıp temizlenme işlemi) gerçekleşti.
 • Amcalarıyla beraber bazı seyehatler gerçekleştirdi. (Râhip Bahîra ile karşılaşması ve Bahîra’nın Tespitleri)
 • Hılfu’l-Fudûl’a katıldı.
 • Rasûlullâh Efendimiz ticaret ile uğraşmaya başladı.
 • Peygamberimizi Hazret-i Hatîce ile evlendi.
 • Peygamberimiz’in Zeyd bin Hârise’yi âzâd edip evlât edindi.
 • Peygamber Efendimiz’in Hazret-i Ali’yi yanına aldı.
 • Peygamber Efendimiz’in çocukları dünyaya geldi.
 • Kâbe’de hakemlik yaptı.
 • Hirâ Mağarası’nda inzivâye çekildi.
NÜBÜVVETİN İLK ÜÇ SENESİ (611-613)
 • Peygamber Efendimize ilk vahiyler gelerek Peygamberlik verildi.
 • Gizli Davet dönemi başladı.
 • İslama ilk Müslümanlar girmeye başladı.
 • İlk Müslümanların eğitim ve öğretim merkezi Dâru’l-Erkam oluşturuldu.
NÜBÜVVETİN DÖRDÜNCÜ SENESİ (614)
 • En yakınlarından başlayarak insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı.
 • Ebû Leheb ile karısının Hazret-i Peygamber’e karşı çıktılar.
 • Mekkelilerin İslam’a davetten vazgeçmelerini istediler.
 • Müşrikler Kur’ân’a ve Rasûlullâh’a karşı tavır aldılar.
 • Müşrikler, Müslüman olanlara işkence etmeye başladılar.
NÜBÜVVETİN BEŞİNCİ SENESİ  (615)
 • İlk hicret olan Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.
 • Garânîk Meselesi yaşandı.
 • İkinci Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.
NÜBÜVVETİN ALTINCI SENESİ   (616)
 • Kureyşliler Necâşî’den muhâcirleri geri istedi.
 • Hazret-i Hamza Müslüman oldu.
 • Hazret-i Ömer’in Müslüman oldu.
NÜBÜVVETİN YEDİNCİ-DOKUZUNCU SENELERİ (617-618)
 • Müslümanlara karşı boykotlar başladı.
 • Ay’ın ikiye ayrılma mucizesi (Şakk-ı Kamer) yaşandı.
NÜBÜVVETİN ONUNCU SENESİ (619)           
 • Hazret-i Hatîce ve Ebû Tâlib vefat ederek hüzün senesi yaşandı.
 • Tâif Yolculuğu gerçekleşti.
 • Cinler ve Muhtelif Kabîleler İslama davet edildi.
 • Peygamberimiz’in Hazret-i Sevde ile izdivâcı gerçekleşti.
NÜBÜVVETİN ON BİRİNCİ SENESİ (620)
 • Medineliler ile Akabe görüşmesi  yapıldı.
 • Mîrâc öncesi üçüncü Şerh-i Sadr gerçekleşti.
 • Mîrâc Mucizesi meydana geldi ve Efendimizi İsra ve Mirac olayını yaşadı.
 • Mirac’ta Namaz farz kılındı.
NÜBÜVVETİN ON İKİNCİ VE ON ÜÇÜNCÜ SENELERİ (621-622)
 • Medineli Müslümanlar ile Birinci Akabe Bey’ati yapıldı.
 • Mus’ab bin Umeyr’in Medine’ye muallim olarak tayin edildi.
 • İkinci Akabe Bey’ati gerçekleşti.
 • Peygamberimiz Mekkeden Medine’ye hicret etti.
 • Hicret yolu üzerinde  Kubâ Mescidi inşaa edildi.
 • Rânûnâ Vâdisi’nde Cuma Namazı farz kılındı.
 • Medine’ye ikamet edildi.