Hak dostluğuna ermenin yolu nedir? Hak dostlarının özellikleri nelerdir? 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır. Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki; Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.” (Mâide, 55)

Resûlullah buyurdular:

“Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah’ın (rızâsını) her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile!…” (Tirmizî, Kıyâmet 59)
 
Bir hadis-i kudsi de Allah Resulü, Rabbinden naklen şöyle buyurmaktadır: “Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse Ben ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet Ben onu severim. Ben onu sevince de onun görmesi, duyması, tutması, yürümesi benimle olur. Benden bir şey isteyince dileği kabul edilir. Bana sığındığında onu korurum.” (Buharî, Rîkak, 38)

ALLAH DOSTLARININ ÖZELLİKLERİ

Bu kudsî hadisin ışığında Allah dostluğuna ermenin yolu sağlam bir imandan sonra, farzların edâsından ve nâfilelere devamdan geçmektedir. Nitekim tarih boyunca Allah dostlarının düzgün bir ibâdet hayatının mevcudiyeti bunu teyid etmektedir. Allah dostluğuna ermek bir müminin nihâî hedefidir. Bir Allah dostunun özellikleri ise şöyle özetlenebilir:

1- İlâhî dâvete icâbetle imânı seçmiş,
2- Allah’tan her durumda râzı olmuş,
3- Farzları yerine getirip yasaklardan kaçınan,

4- Dünyada üstünlük ve riyâset sevdâsı gibi bir dâvâsı olmayan,

5- Dünya kaygısıyla mal toplamaya ve biriktirmeye yönelmeyen,

6- Dünyanın azlığına kanâatle sabreden, çokluğuna tasadduk ve infakla şükreden,

7- Övülmekle yerilmeyi müsâvî gören,

8- Allah’ın verdiği güzel hasletlerle ucbe kapılmayan,

9- Güzel ahlak sahibi,

10- Arkadaşlık ve dostluğunda kerem sahibi,

11- İnsanî ilişkilerinde hilm sahibi ve yük kaldıran,

12- Allah’ın teşvik ettiği güzel amellerle meşgul.


ALLAH DOSTU KİMDİR?

Bu sıfatlarla muttasıf; yâni Allah ile ilişkilerinde müstakim, insanlarla ilişkilerinde sağlam, dünyaya karşı zâhid kimseler gerçek Allah dostu denilmeye lâyıktır.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Altınoluk Dergisi, Şubat-2004

http://www.islamveihsan.com/allah-dostluguna-ermenin-yolu.html