İbadetlerle ilgili seçme hadisleri sizler için derledik.
İSLAM BEŞ TEMEL ESAS ÜZERİNE KURULMUŞTUR
1- İbni Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:
“İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik et­mek, Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Ka’be’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân l, 2, Müslim, Îmân 19-22)
Hadisten Öğrendiklerimiz
 1. Şehadet cümlesi Müslümanlığın tüm ibadetlerinin de geçerli olma şartıdır. İnanç olmadan ibadet geçerli olmaz.
 2. Hadiste sayılan beş esas İslâm’ın ana esasları olup, İslâm yalnızca bunlar­dan ibaret değildir.
 3. Bu beş temel esas sağlam olursa insanın dini hayatının temelleri de sağlam olur.
ALLAH’IN EN ÇOK BEĞENDİĞİ AMEL VE İBADETLER
2- Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Mes’üd radıyallahu anh şöyle dedi:
Peygamber aleyhisselam’a:
 Allah’ın en çok beğendiği amel hangisidir? diye sordum.
– “Vaktinde kılınan namazdır”, diye cevap verdi.
– Sonra hangi ibadet gelir? dedim.
– “Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek”, buyurdu.
– Daha sonra hangisi gelir? diye sordum.
– “Allah yolunda cîhad etmek,” buyurdu. (Buhârî, Mevâkit 5; Müslim, Îmân 137-139.)
Hadislerden Öğrendiklerimiz
 1. Allah Teâlâ’nın kulları üzerindeki haklarının en üstünü, ona imân­dan sonra namaz kılmaktır.
 2. Ana baba hakkı kul haklarının en büyüğüdür.
 3. Fedakârlıkların en üstünü, Allah yolunda cihad etmektir.
YAPILAN İŞLER NİYETLERE GÖRE DEĞERLENİR
3- Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘i şöyle buyururken dinledim, dedi:
“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Rasûlü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Rasûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.” (Buhârî, Bed’ü’l-vahy l, Îmân 41, Müslim, İmaret 155.)
Hadislerden Öğrendiklerimiz
 1. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir.
 2. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için, bunu ayrıca dille söylemek şart değildir.
 3. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz.
 4. İnsan göründüğü gibi olmalı, dünyevî bir çıkar için dini kullanmamalıdır.
 5. İhlas, niyet sağlamlığı demektir.
 6. Niyetimizdeki samimiyetimiz ne kadarsa o işten kazancımız da o kadardır.
BEŞ VAKİT NAMAZ İNSANI MANEVİ KİRLERDEN KORUR
4- Ebu Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ‘i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
– “Ne dersiniz Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahabîler:
– O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Rasûl-i Ekrem:
– “Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla bütün günahları silip yok eder” buyurdular.” (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283.)
Hadislerden Öğrendiklerimiz
 1. Beş vakit namaz, her akıl baliğ Müslümanın üzerine farz olan en önemli ve en faziletli günlük ibadettir.
 2. Beş vakit namaza bilinçli olarak devam etmek insanı büyük gü­nahlardan korur.
 3. Kıldığımız namazlar, bilmeyerek ve farkında olmayarak işlediği­miz küçük günahların Allah tarafından affedilmesine vesile olur.
 4. Beş vakit namaz insanı manevi kirlerden koruyan en önemli temizlik vasıtasıdır.
CEMAATLE KILINAN NAMAZIN FAZİLETİ DAHA FAZLADIR
5- İbni Ömer radıyallahu anh‘dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249.)
Hadislerden Öğrendiklerimiz
 1. İslâm cemaat dini olup, namaz başta olmak üzere cemaat halinde bulunmaya büyük bir önem verir.
 2. Aslolan, farz namazları cemaatle kılmaktır.
 3. Cemaatle kılınan namazın fazileti tek başına kılınan namazdan kat kat fazladır.
 4. Bir ibadetin, hayrın, iyiliğin fazilet derecesini biz takdir edemeyiz. Bu hususta Rasûl-i Ekrem’den gelen haberlere aynen inanmak gerekir.
 5. İslam, dinin toplu olarak yaşanmasını teşvik eder.
Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/ibadetlerle-ilgili-dikkat-ceken-5-hadis.html