İstiklal Marşı’nı kim yazdı? İstiklal Marşı kime ithafen yazıldı? İstiklal Marşı nasıl yazıldı? İstiklal Marşı neden yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul sürecinde neler yaşandı? İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy kazandığı parayı nereye bağışladı? İstiklal Marşı neden korkma ile başlar? İstiklal Marşı’nın sözleri ve anlamı…
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kahraman Türk ordusu ve milletine ithafen yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edildi.

 
İSTİKLAL MARŞI NASIL YAZILDI?
Kurtuluş Savaşı devam ederken Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) “Milli Marş” yazılması için şiir yarışması düzenledi ve 500 Lira ödül belirledi.
Çanakkale Şehitleri’ne yazdığı muhteşem şiirle Türk milletinin gönlünde taht kuran Mehmet Akif Ersoy’dan çevrildi. Ancak Akif, konulan ödül yüzünden yarışmaya katılmadı. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif ile görüşerek, onu yarışmaya katılması için ikna eder. Bunun üzerine Mehmet Akif, Ankara’da Tacettin Dergâhı’na kapanarak yaklaşık 10 gün içinde “İstiklal Marşı” adını verdiği “Milli Şiir”i yazar.
İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ
TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı 10 kıtalık dizelerle kayıtlara geçti.
ÖDÜLÜ KIZILAY’I BAĞIŞLADI
Milli Şair, İstiklal Marşı’nın kabulünden sonra kazandığı 500 Liralık ödülü Kızılay (Hial-i Ahmer) bünyesindeki Darül Mesai Vakfı’na (Fakir kadın ve çocuklara meslek öğreten ve cepheye kıyafet gönderen vakıf) bağışlar.
“ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN”
Birkaç gazeteci, ölümünden kısa bir süre önce Mehmet Âkif’i ziyarete gitti. Sohbet sırasında söz bir ara İstiklal Marşı’ndan açıldı ve bir vesile ile değiştirilip değiştirilemeyeceği konuşuldu. Âkif hasta yatağından heyecanla doğruldu, yanından hiç ayrılmayan genç dostu Âsım Şakir’in arkasına koyduğu yastığa yaslanmadan önce, Meclis’te kabul edildiği gün Zonguldak Milletvekili Tunalı Hilmi hariç herkesin ayakta dinlediği İstiklal Marşı’nı değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bitkin bir halde yastığa yaslanırken “İstiklal Marşı bir daha yazılamaz” dedi. “Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz, ben de yazamam!” Sonra derinden gelen bir sesle: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” dedi, sustu.
İSTİKLAL MARŞI’NIN SÖZLERİ VE ANLAMI
 • İstiklal Marşı 1. Kıtasının Sözleri
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
 • İstiklal Marşı 1. Kıtasının Anlamı
İstiklal Marşının ilk kıtasında şair Mehmet Akif Ersoy, zorluk içerisinde bağımsızlığını koruyan ve onu yücelten Türk milletine korkma diye sesleniyor. Türk bayrağının ebediyen dalgalanacağını ve Türk yurdunda tüten en son ocak oluncaya kadar bayrağın göklerde olacağını söylüyor. Bayrağı sahiplenerek, millete ait olduğunu belirtiyor.
 • İstiklal Marşı 2. Kıtasının Sözleri
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!
 • İstiklal Marşı 2. Kıtasının Anlamı
Bu kıtada şair ciddi bir şekilde Türk bayrağına sesleniyor. Hakka tapan ve bağımsızlığı için mücadele eden millete kızma, küsme diyerek haykırışlarını ifade ediyor. Bağımsızlığa karşı bir tepki ver diyor yoksa dökülen kanların helal olmayacağını söylüyor.
 • İstiklal Marşı 3. Kıtasının Sözleri
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 • İstiklal Marşı 3. Kıtasının Anlamı
Şair bu kıtada Türk milletinin her zaman özgür yaşadığını ve yaşayacağını, buna kimsenin engel olamayacağını, bu özgürlüğe zincir vurmak isteyenlerin çabasının beyhude olduğunu söylüyor. Türk milletinin böyle bir durum karşısında Ergenekon Destanı’nda olduğu gibi dağları eritip tüm zorlukları aşacağını söylüyor.
 • İstiklal Marşı 4. Kıtasının Sözleri
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
 • İstiklal Marşı 4. Kıtasının Anlamı
Şair burada Türk milletine sesleniyor ve Batı’nın ne kadar topu, tüfeği olsa da Türk milletinin iman dolu göğsü olduğunu söyleyerek, Ulusun, korkma diyerek, cesaret veriyor. Türk milletinin iman dolu serhaddiyle her şeyin üstesinden geleceğini söyleyip, medeniyetin batı arasında canavarlaştığını da ekliyor.
 • İstiklal Marşı 5. Kıtasının Sözleri
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
 • İstiklal Marşı 5. Kıtasının Anlamı
Şair korkusuzca millete sesleniyor. Yurduma düşmanlara teslim etme, siper et kendini mücadele et düşmanları durdur diyor. Mücadele et ki, Allah’ın sana vadettiği günler mutlaka gelecektir.
 • İstiklal Marşı 6. Kıtasının Sözleri
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
 • İstiklal Marşı 6. Kıtasının Anlamı
Şair yine millete sesleniyor ve kendine gel diyor bastığın her toprak parçasında şehit kanı var diyor. Düşün diyor kefensiz yatan şehitleri ve vatanın için mücadeleci ol, hiç durma diyor. Bu cennet vatanı koru yücelt ve düşman eline daima koru diyor, korumadığın zamanda atanı incitirsin diye de ekliyor.
 • İstiklal Marşı 7. Kıtasının Sözleri
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
 • İstiklal Marşı 7. Kıtasının Anlamı
Yine milletine seslenen şair kim bu güzel vatan için kendini feda etmez ki, toprağı sıksan şehitlerin kanı fışkıracak diyor ve Alalh benim her şeyimi alsa da beni bu cennet vatandan mahrum bırakmasın diyor ve millet adına bunları söylüyor.
 • İstiklal Marşı 8. Kıtasının Sözleri
Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
 • İstiklal Marşı 8. Kıtasının Anlamı
Mehmet Akif Ersoy Allah’a sesleniyor. Vatan üzerinden okunan ezanların en büyük delilerden biri olduğunu, milletin Allah yolunda olduğunu düşmanlara kutsal yerlerin elinin değmemesini Allah’tan diliyor. Ebediyen ezan seslerinin yurdun üzerinde okunmasını da temenni ediyor.
 • İstiklal Marşı 9. Kıtasının Sözleri
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
 • İstiklal Marşı 9. Kıtasının Anlamı
Şair bu kıtada Türk yurduna düşman eli değmediği zaman, şayet  ölmüşse mezar taşında bir taş varsa, o taş bile Allah’a olan şükranlarımı ifade eder, huzurla senin yanına gelirim diyor. Her secde etmesinde, her yarasında kanlı yaşların boşaldığını ve belki naaşının arşa değeceğini de temenni ediyor.
 • İstiklal Marşı 10. Kıtasının Sözleri
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal!
 • İstiklal Marşı 10. Kıtasının Anlamı
Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal diyerek bağımsızlığı belirtiyor. Allah’a ve Türk milletine olan inancıyla artık özgürlüğün olduğunu ve köleleştirmenin ortadan kalktığını, Türk milletinin Allah’a olan inancı ve bağlılığıyla İstiklal Savaşı’nı kazandığını ortaya koyuyor.
Yazar: Mehmet Akif Ersoy

http://www.islamveihsan.com/istiklal-marsi.html