Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Annesi ve Babasının adları. ailesi ve yakın akrabalarının isimleri…
Hz. Muhammed Mustafa  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke-i Mükerreme’de, 12 Rebiülevvel  (20 Nisan Pazartesi)  571 yılında dünyayı şereflendirmiştir. 12 Rebiülevvel (6 Haziran Pazartesi) 632 tarihinde de Medine-i Münevvere’de vefât etmiştir.
PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) AİLESİ VE AKRABALARININ İSİMLERİ
Babasının adı: Abdullah
Annesinin adı: Âmine
Dedesinin adı (Babasının babası): Abdulmuttalip
Babaannesinin adı: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye
Dedesinin adı (Annesinin babası): Vehb
Anneannesinin adı: Berre
Amcaları: Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdülkâbe, Kusem.
Halaları: Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, Safiyye.
Teyzeleri: Ferîda ve Fahita
Dayıları: Abdyağûs, Ubeydyağûs.
Hanımlarının isimleri:
Çocuklarının isimleri:
Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbrahim.
Kızlar: Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.
Torunlarının adları:
Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.
Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.
Damatlarının İsimleri: Hz. Ali (r.a) ve Hz. Osman (r.a)
Ebesinin adı: Şifâ bint-i Avf (Ümmü Abdurrahmân)
Dadısının adı: Ümmü Eymen
Süt Anneleri: Süveybe el-Eslemiyye (Ebû Leheb’in âzâtlı câriyesi), Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye.
Süt Kardeşlerinin isimleri:
Süveybe’den: Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdülmuttalib, Ebû Seleme bin Abdülesed, Mesrûh bin Süveybe.
Halîme’den: Halîme’nin kocası Hâris’in çocukları Abdullah, Üneyse, Huzâfe (Şeymâ).
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V) SOYU
Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendinmiz’in temiz ve pak soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim -aleyhisselâm-’in oğlu Hz. İsmail -aleyhisselâm-’a dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimzi’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîlergibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir).
Hz. Peygamber-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Bu tabloya göre Hz. Peygamber, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.

http://www.islamveihsan.com/peygamberimizin-annesi-babasi-ve-ailesinin-isimleri.html