Salavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Peygamberimize salavat getirmek Müslümanlara neler kazandırır? Salavat getirmenin okunuşu, anlamı ve fazileti…
Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz’in ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.
SALAVAT NASIL GETİRİLİR?
  • Salavat Okunuşu ve Anlamı:
Salavat  Okunuşu: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”
Salavat Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salat ü selam eyle.” demektir.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb, 56)
Resûlullah buyurdular:
“Cuma günü bana çok salavât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salavât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder…” (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitr 26)
SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Übey bin Kâ’b (r.a.) şöyle anlatır:
Peygamber Efendimiz’e:
“-Yâ Resûlâllah! Ben Siz’e çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?” diye sordum.
“-Dilediğin kadar.” buyurdular.
“-Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum.
“-Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur.” buyurdular.
“-Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım!” dedim.
“-Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular. Ben yine:
“-Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum.
“-İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular.
“-Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinden Sana salevât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:
“- O takdirde Allah Teâlâ, dünya ve âhirete âit bütün arzularını ihsân eyler ve günahlarını bağışlar!” buyurdular. (Tirmizî, Kıyâmet, 23/2457; Hâkim, II, 457/3578; Beyhakî, Şuab, III, 85/1418; Abdurrezzâk, II, 214)

http://www.islamveihsan.com/salavat-getirmek.html