6 Haziran 2013 Perşembe

Yalancıların Vay Haline!

Yalancıların Vay Haline!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
 “O gün vay haline yalancıların!” (Mutaffifîn, 10)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Münâfığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz.  Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.” (Buhârî, Îmân 24, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Edeb 69;)

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş olan Rasûlullah (sav) Efendimiz, ashâbının ahlâkî terbiyesi husûsunda son derece titiz davranırdı. Hz. Âişe vâlidemiz O’nun bu hassâsiyet misallerinden birini şöyle nakleder:

“Rasûlullah (sav) Efendimiz’e, yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. Ashâbından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahâbîden uzak tutar, onunla fazla görüşmek istemezdi.” (İbn-i Sa’d, I, 378)
 

-- 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder