10 Mayıs 2017 Çarşamba

Berat Kandili kısaca bilgi

Berat Kandili kısaca bilgiŞaban ayının onbeşinci gecesi olarak nitelendirilir. Aslı "Berâettir." Beraat'ın sözlük anlamını söyleyecek olursak "bir zorluktan kurtulmak anlamındadır."

Bereketli bir gece olması münasebetiyle mübarek gece, günahların affedilmesi ve kulun temize çıkarılması sebebiyle de beraat gecesi denilmektedir.

Kulların ihsana kavuşmaları münasebetiyle de rahmet gecesi olarak isimlendirilmiştir.

Bu geceyi ibadet dua ve taatle geçirmeliyiz. Bu konuda peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (on beşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? buyurur." (İbn Mâce)

Beraat gecesinin bir özelliği daha yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya'ya toptan olarak indirildiği gecedir. Buna inzal denilmektedir.


Kadir gecesinde de peygamber efendimize ilk kez parça olarak indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denilmektedir. 

https://www.kunfeyekun.org/forum/kf/beraat-kandili-hakkinda-kisa-bilgi.16623/


*************

Bu gelen gece olan *LEYLE-İ BERAT,*
bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle
*Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir.*

Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi,
bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar.Sair vakitte on ise,
şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar.
Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar.
Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir.Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve
salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

Said Nursi(ŞUALAR:505) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder