19 Mayıs 2017 Cuma

Hz Yunus Hayatı-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hz Yunus Hayatı-Kısaca-Hakkında Bilgi


Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerdendir. Ayrıca onun ismiyle anılan bir sûre de bulunmaktadır.
 

Hz. Yunus’un babası Metta isimli biridir. Bu sebeple ona Yunus Bin Metta denilir. Zünnun ismi ise bir balık tarafından yutulduğu için verilmiştir.Hz. Yunus M.Ö. 960-784 yılları arasında Ninova’da yaşamış ve bu kalabalık şehirde hayat süren Asurlulara peygamber olarak gönderilmiştir.

Yüz bin veya beş yüz bin kişinin yaşadığı rivayet edilen ve o devrin en büyük şehirlerinden sayılan Ninova, eski Asur Devleti’nin başkenti, Dicle Nehri’nin kenarında ve bugünkü Musul kentinin tam karşısında idi. Ninova’da yaşayan insanlar büyük bir ahlâk buhranı içinde bulunuyor, gerçeği görmek ve kabul etmek istemiyorlardı. Hz. Yunus onlara, peygamber olduğunu ve İslâm’dan başka bir hak yolun bulunmadığını ilan edince onu alaya aldılar. Hakaret ve işkencelerle davasından vazgeçirmek istediler.

Öyle ki Hz. Yunus tam otuz üç yıl bıkmadan, usanmadan tebliğine devam etti. Bu uzun ve çileli mücadele sonunda ona ancak iki kişi iman edince Hz. Yunus büyük bir kedere düşüp, Yüce Allah’ın iznini beklemeden Ninova’yı terketti. Bu, onun Ninovalılara olan kızgınlığını göstermek bakımından ilginçti. Kur’ân-ı Kerîm’de bu olay şöyle nakledilmektedir:

“Hiç şüphesiz Yunus da gönderdiğimiz peygamberlerdendir. Bir zaman Yunus, kavmine darılıp, dolu bir gemi ile kaçmıştı. Ve kura çekilerek denize atılanlardan olmuştu da nefsine levm eden Yunus’u bir balık lokma etmişti. Eğer Yunus Allah’ı çok teşbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın kanunda kalacaktı.

Hemen biz onu hasta (baygın) bir halde boş bir sahaya fırlattık. Ve üzerine bal kabağı nevinden (gölgelemeye elverişli) bir ağaç bitirdik. Ve yüz bin, yahut daha çok (nüfuslu kavmine) gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de onları bir zamana kadar müstefit oldukları halde yaşattık.” (Saffat Sûresi: 139-148).

Yukarıda da belirtildiği gibi Hz. Yunus hatasını anlayıp tövbe istiğfara devam ederek, balığın karnında iken: “Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum” demişti. Bu dua üzerine balığın kamından çıkarılmış, eski sıhhatine kavuşturularak Ninova’ya gönderilmişti.

Hz. Yunus’un ümmeti, o dönünce, söylediklerini kabul etmiş ve büyük bir azaptan kurtulmuşlardır. Onlar ümitsizlik halinde tövbeleri kabul edilen ilk ve tek ümmet olarak da tanınmaktadır. Bu durum Yunus suresinin 99. ayetinde açıkça bildirilmektedir.Hz. Yunus’un kabri Musul’da kendi adıyla anılan caminin içindedir.


http://www.hakkindagenelbilgiler.com/hz-yunus-hayati-kisaca-hakkinda-bilgi.html


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder