12 Mayıs 2017 Cuma

EFKAN VURAL - Kur’an-ı Kerim’den mesaj var – 9

EFKAN VURAL - Kur’an-ı Kerim’den mesaj var – 9

 
İnsan yaratılış özelliğine göre, güçlü bir varlığa inanma,ona boyun eğme ve O’na ibadet etme ihtiyacı duyar. İnsanın bu inanma ve ibadet etme arzusu yaratılıştan gelmektedir.
 
İnsan oğlu kendisini çok güçlü görse de aslında aciz bir varlıktır. İnsan herhangi bir  virüs,hastalık veya bir kaza sonucu gücünü kaybedebilmektedir. Ölüm ise insanın en aciz olduğu andır.
 
İnsanoğlu acizliğini fark edince,kendinden çok daha güçlü ve hatta gücünün sınırı olmayan bir varlığa yönelir. Ve O varlıktan medet bekler.Bu duygu insanın doğasında vardır.
 
İnsan, inanma ihtiyacını  gerçek olan Allah inancıyla gidermelidir. Allah’ın dışındaki ilahlara veya başka güçlere inanan ve onlara tapan insanlar kurtuluşa eremez.
 
Gerçekte inanılması ve ibadet edilmesi gereken “Tek Varlık”,kur’an’da anlatılan Yüce Allah’tır. Yalnızca O’na ibadet etmeliyiz.
 
Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki  mesajı  şöyledir:
 
Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.  (Enbiya Suresi.25.Ayet)
 
Kur’an’da anlatılan ve Peygamberimizin  öğrettiği  imanın gereği olarak, Yüce Allah’ın özelliklerini(sıfatlarını) iyi bilmeliyiz.
 
Yüce Allah’a sıfatlarını tanıyarak inanmalıyız. O’ndan başka tanrılar edinmemeliyiz. Allah’ın dışında hiçbir güce boyun eğmemeliyiz.Yalnız  O’na ibadet etmeliyiz ve yalnız O’ndan yardım istemeliyiz.
 
Ne mutlu Yüce Allah’a gerçek anlamda inanan ve ibadet edenlere…
 
Efkan VURAL
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder