Cenâb-ı Hak, nefsi yaratması ve terbiye etmesi…
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 20, 21)
Resûlullah buyurdular:
“Oruç, bir kalkandır.” (Tirmizi, Deavât, 86)
NEFSİ TERBİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU
Rivayet olunur ki, Cenâb-ı Hak, nefsi yaratınca O’na sorar:
“-Sen kimsin, ben kimim?”
Nefis cevap verir:
“-Sen sensin, ben de benim!”
Cenâb-ı Hak, kendisini var eden Rabbini tanımak istemeyen nefsi, ceza olarak bin yıl ateşte yakar. Bin yıl sonra tekrar sorar:
“-Sen kimsin, ben kimim?”
Nefis tekrar azgınca cevap verir:
“-Sen sensin, ben benim!”
Allah Teâlâ, bin yıl daha nefsi ceza olarak yakar, tekrar sorduğunda yine aynı cevabı alır. Bu defa ceza olarak onu üç gün aç bırakır. Üç gün sonra nefse:
“-Sen kimsin, ben kimim?” sorusunu sorunca nefis bitkin bir şekilde cevap verir:
“-Sen Alemlerin Rabbi Allahsın, ben ise âciz bir nefsim!..”
Bu rivayette de görüldüğü üzere, oruç, nefsi terbiye etmenin en kolay yoludur.
Kaynak: Halime Demireşik, Şebnem Dergisi, Ağustos-2011

http://www.islamveihsan.com/allahin-nefsi-terbiye-etmesi.html