Osmanlı Devleti hangi ülkeye kaç yıl hükmetmiştir? Osmanlı Devleti’nin 623 senelik şanlı tarihi boyunca idare ettiği ülkeler…

Osmanlı Devleti, 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hâkimiyeti altına alıp, aşağıda gösterilen sürelerde adâlet tevzî ederek idâre etmiştir:
 • Bulgaristan: 545 sene
 • Ege Adaları: 541 sene
 • Yugoslavya: 539 sene
 • Romanya: 490 sene
 • Arnavutluk: 435 sene
 • İsrail: 402 sene
 • Ürdün: 402 sene
 • Irak: 402 sene
 • Lübnan: 402 sene
 • Suriye: 402 sene
 • Yemen: 401 sene
 • Kenya: 400 sene
 • Bornu: 400 sene
 • A. Emirlikleri: 400
 • Gine: 400 sene
 • Mozambik: 400 sene
 • Tanzanya: 400 sene
 • Uganda: 400 sene
 • Umman: 400 sene
 • Gürcistan: 400 sene
 • Nijer: 400 sene
 • Zengibar: 400 sene
 • Çad: 400 sene
 • Senegal: 400 sene
 • Katar: 400 sene
 • Nijerya: 400 sene
 • Bahreyn: 400 sene
 • Kamerun: 400 sene
 • Yunanistan: 400 sene
 • Gambiya: 400 sene
 • Arabistan: 399 sene
 • Sudan: 397 sene
 • Mısır: 397 sene
 • Libya: 394 sene
 • Kuveyt: 381 sene
 • Habeşistan: 350 sene
 • Cibuti: 350 sene
 • Somali: 350 sene
 • Cezâyir: 313 sene
 • Tunus: 308 sene
 • Ukrayna: 308 sene
 • Kıbrıs: 293 sene
 • Avrupa Rusyası: 291 sene
 • Girit Adası: 267 sene
 • Macaristan: 160 sene
 • Hindistan: 100 sene
 • Pakistan: 100 sene
 • Azerbaycan: 85 sene
 • Fas: 50 sene
 • Moritanya: 50 sene
 • Polonya: 25 sene
 • Batı Rusya: 25 sene
 • Beyaz Rusya: 25 sene
 • Endonezya: 25 sene
 • Malaya: 25 sene
 • Singapur: 25 sene
 • Çekoslavakya: 20 sene
 • Ermenistan: 20 sene
 • Türkistan: 15 sene
Bu ülkerin dışında Osmanlı Devleti, şu devletlerin kıyı şehirlerini ve adalarını da değişik sürelerde idâre etmiştir:
 • İtalya
 • İngiltere
 • Norveç
 • İzlanda
 • Mechlenstein
 • Fransa
 • Monako
 • Almanya
 • İrlanda
 • Cebelitârık
 • İspanya
 • Hollanda
 • Portekiz
 • İran
 • Danimarka.
Bize mîras bırakılan bu topraklar üzerinde, şimdi azîz ecdâdımızın gönül eseri hâtıralarını yaşamak ve onlara olan tahassürümüzü gidermek için bir seyahate çıkmayı arzulasak, altmış devletin konsolosundan vize almamız gerekir.
Osmanlılar’ın kuruluşundaki dört yüz atlının mütevâzı maddî gücüne rağmen, mânevî şahlanışının eseri olan bu muhteşem ülkenin bugünkü hazin âkıbeti, bizleri derin bir vicdan muhâsebesine sürüklemelidir!..
O günkü kölelerimizi taklit ederek varabileceğimiz hiçbir noktanın olmadığını kavramakta daha fazla gecikmemeliyiz! Bugünkü hazin âkıbetimiz meydandadır! Acı bir aldanış ve hüsrânın maddî ve mânevî buhranları, dehşet verici bir hadde ulaşmış bulunmaktadır!..
Maddenin karşısında mâneviyâtı esir etmek, netice itibâriyle bir câhiliyye devrine dönüştür.
Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/osmanlinin-sanli-tarihi-boyunca-idare-ettigi-ulkeler.html