Ahirette nelerden sorguya çekileceğiz?
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Asra (zamana) yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (Asr, 1-3)
Resûlullah buyurdular:
“İki nîmet vardır ki, insanların çoğu bu nîmetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.” (Buhârî, Rikâk, 1.)
Konumuzun başındaki zamana yemin ile başlayan bu sûrede; îman, sâlih amel, hakkı ve sabrı yaşayıp tavsiye etmekle değerlendirilmeyen zamanların, israf edilmiş olduğu ve ağır bir hüsrâna sebebiyet vereceği bildirilmektedir. Bununla birlikte, zamanı hakkıyla değerlendiren kullardan istisnâ kaydıyla bahsedilmesi de, insanların çoğunun bu hususta gaflet içinde bulunduklarına işaret edilmektedir.
KIYAMET GÜNÜ SORULACAK 4 SORU
Bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulmaktadır:
“Kıyâmet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden kımıldamaz:
1- Ömründen; onu ne ile yok etti?
2- Gençliğinden; onu nerede çürüttü?
3- Malından; onu nereden kazandı ve nereye sarf etti?
4- İlimden; onunla ne yaptı?” (Tirmizî, Kıyâme, 1)
İslâm âlimleri, ilâhî hesâba mevzu olan en mühim nîmetlerin neler olduğu hususunda farklı îzahlarda bulunmuşlardır:
İbni Mesut (r.a.) bunların, “emniyet, sıhhat ve boş vakit” olduğunu söylemiş;
Muâviye bin Kurre (r.a.) de, “Kıyâmet günü en şiddetli hesap, boş vaktin hesâbıdır.”buyurmuştur. (Bursevî, X, 504)

http://www.islamveihsan.com/ahirette-gorulecek-en-siddetli-hesap.html