Hz. Osman (r.a.) gerçek bir mü’minde bulunması gereken altı korkuyu anlatıyor. 
Hazret-i Osman (r.a.) buyurur:
“Gerçek bir mü’min, altı çeşit korku içindedir:
1. Îmânının Allah Teâlâ tarafından alınması korkusu.
2. Kıyâmet günü kendisini rezil rüsvâ edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu.
3. Amelinin şeytan (aleyhi’l-lâ‘ne) tarafından boşa çıkartılması korkusu.
4. Ölüm meleği Azrâil’e gaflet içindeyken ve ansızın yakalanma korkusu.
5. Çoluk-çocuğuyla fazlaca meşguliyete dalıp Allah Teâlâ’nın zikriyle yeterince meşgul olamama korkusu.
6. Dünya ile mağrur olup, âhiretten gâfil kalma korkusu.”
Bu bakımdan Rabbimiz, bizlere şu duâyı öğretmek sûretiyle kendisi-ne nasıl ilticâ etmemiz gerektiğini de bildirmiştir:
“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme! Bize tarafından rahmet bağışla. Muhakkak ki lûtfu en bol olan Sen’sin.” (Âl-i İmrân, 8)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/gercek-muminin-6-korkusu.html