Anaya-babaya iyilik etmek nafile namaz, oruç ve hac faziletlerinden daha faziletlidir. Hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana- babasına karşı gelip onlara âsî olanların ömürleri bereketsiz, kısa olur.
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Musa aleyhisselâma buyurdu ki:
Ya Musa bir kimse anasına-babasına karşı gelirse, onun dilini kes ve her herhangi bir âzâsıyla ana-babasmı gücendirirse, o azasını kes!
Ana-babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Ana-babasını razı edememiş kimse için de cehennemde iki kapı açılır. Bir kimsenin ana ve babası zâlim olsalar bile onlara karşılık vermemelidir. Onlara sert konuşmak caiz değildir.
Bir hadis-i şerifde buyuruldu ki:
Anaya-babaya iyilik etmek nafile namaz, oruç ve hac faziletlerinden daha faziletlidir. Hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana- babasına karşı gelip onlara âsî olanların ömürleri bereketsiz, kısa olur. Cenâb-ı Hak Musa aleyhis- selâma buyurdu ki:
Ya Musa günahlar içinde bir günah vardır ki, benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana-baba evlâdını çağırdığı halde emrine muvafakat etmemesidir.
Ana-babanın her zaman hayır duasını almaya çalışmalıdır. Onların beddualarından korkmalıdır.
Onlar hayatta iken ne yapıp yapıp dualarını almaya, onları memnun etmeye çalışmalıdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık faide vermez.
Ana başa tâc imişHer evlâd kuş olsa da, 
Anaya muhtaç imiş.
Kaynak: Sadık Dânâ, Aile Saadeti, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/ana-babaya-iyilik-etmek-hacdan-daha-faziletli.html