Hz. Peygamber, insanı Cennet ve Cehenneme götüren davranışları nasıl ifade etmektedir? İnsanı Cennet ve Cehenneme götüren nedenler nelerdir?
KİMLER CENNETE HESAPSIZ GİRECEK?

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle dedi:
Peygamber Efendimiz’e:
– İnsanları Cennete en fazla götürecek şey nedir? diye soruldu.
Resûlullah:
– “Allah’a saygı (takvâ) ve güzel ahlâktır” buyurdu.
– İnsanları Cehenneme en fazla götürecek şey nedir? diye sorulunca da:
– “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu. (Tirmizî, Birr 62. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 29)
CENNETE GÖTÜREN AMELLER
Ashâb-ı Kirâm merak ettikleri konuları Peygamber Efendimiz’e sorup öğrenirlerdi. Bir gün ona:
– En fazla hangi hal ve davranışımız, hangi sözümüz Cennete girmeye sebep olacaktır? diye sordular. Peygamberimiz de:
– “Allah’a saygı ve güzel ahlâk” cevabını verdi. Takvâ diye ifade ettiğimiz kulun Cenâb-ı Hakk’a gösterdiği en üstün saygı ile insanların karşılıklı münasebetlerini düzenleyen güzel ahlâk, Cennete en fazla girmeye sebep olan iki hal ve davranıştır.
Takvâ’nın ne olduğu 70-74. hadisler arasındaki “Takvâ” bölümünde muhtelif âyet-i kerîmelerle açıklanmıştır.
Güzel ahlâka gelince, Hasan-ı Basrî Hazretleri onu çok iyilik yapmak, kötülükten sakınmak ve güler yüzlü olmak diye tarif etmiştir.
Büyük âlimlerimizden Şifâ-yı Şerîf müellifi Kâdı İyâz da güzel ahlâkın insanlarla güzel geçinmek, onlara kendini sevdirmek, merhamet etmek, verdikleri sıkıntılara katlanmak, yaptıkları kötülüklere sabretmek, kibirlenmemek, şiddet göstermemek, öfkelenmemek ve azarlamamak olduğunu söylemiştir.
Görüldüğü gibi güzel ahlâkın kapsamı çok geniştir.
CEHENNEME GÖTÜREN AMELLER
Ashâb-ı Kirâm Resûl-i Ekrem Efendimiz’e ikinci olarak:
–  Cehenneme en fazla girmemize sebep olan nedir? diye sormuşlardı. Efendimiz de:
– “Ağız ile cinsel organ” diye cevap verdi.
Ağız, söyleyeceği güzel sözler, yapacağı zikirler ile insanı Cennete gönderebileceği gibi, insanlara ve kendisini yaratana karşı söyleyeceği çirkin sözler, küfürler, gıybet ve koğuculuklar, iftiralar ve daha başka kötülüklerle sahibini Cehenneme yollayabilir.
1524 numaralı hadîs-i şerîfte okuyacağımız üzere Muâz İbni Cebel Hazretleri Resûl-i Ekrem Efendimiz’e:
– Beni Cennete götürecek ve Cehennemden uzaklaştıracak bir iş söyle! demişti.
CEHENNEME YÜZÜSTÜ DÜŞÜREN GÜNAH
Efendimiz ona “çok büyük bir şey sorduğunu” belirterek uzunca bir cevap vermiş ve sözünü şöyle bağlamıştı:
– “İnsanları Cehenneme yüzüstü düşüren günahın, dillerinin ekip biçtiklerinden başka bir şey olduğunu mu sanıyorsun?”
Ağzın insanın başına nasıl dertler açtığını, onu Allah’ın gazabına nasıl uğrattığını ve cehennemi boylattığını 1514-1529 numaralı hadislerin yer aldığı “Gıybetin Haram Olduğu ve Dili Koruma Emri” bahsinde göreceğiz.
Peygamber Efendimiz insanı Cehenneme en fazla sokan iki şeyden diğerinin cinsel organ olduğunu haber vermektedir. Bunlar Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı istikamette kullanıldığı, günaha âlet edilmediği sürece insana bir zarar getirmezler. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “ırzlarını ve iffetlerini koruyan erkeklerle kadınlar” günahtan korundukları için övülmüşler, Allah Teâlâ’nın bağışını kazanmışlar ve kendileri için hazırlanan büyük mükâfatları haketmişlerdir.
Hadisimizde takvâ ile güzel ahlâkın, ağız ile cinsel organın yan yana zikredilmesi anlamlıdır. Zira takvâ, kul ile Allah arasındaki ilişkiyi, güzel ahlâk ise kulların birbiriyle olan ilişkilerini en iyi şekilde düzenler. Öte yandan ağız, Allah’ı inkâr, gıybet, koğuculuk, iftira gibi çirkin davranışların ortaya konmasına sebep olabildiği gibi, cinsel organ da zina ve benzeri çirkinliklerin yapılmasına vesile olabilir.
Hadisten Öğrendiklerimiz
1- Cennete girmeye en fazla sebep olan takvâ ile güzel ahlâktır.
2- Cehenneme girmeye en fazla sebep olan ise ağız ile cinsel organdır.
Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/insani-cennet-ve-cehenneme-goturen-nedenler.html