19 Ekim 2018 Cuma

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 8 :MÜHEYMİN


Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 8 :MÜHEYMİN

MÜHEYMİN

Allah’ın isimlerinden biri de el-Müheymin’dir.
 
 
Allah’ın kainatın bütün işlerini idare etmesidir. Bir anlamı da Allah’ın kendisine güvenilen, başkalarını korku ve endişeden koruyup güvenlerini sağlayan anlamındadır.
 
Her söylediği ve her yaptığında güvenilen ve asla zülmetmeyen. Bütün kullarını hükmü altına alan.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
 
“O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir),...” (Haşr suresi,23.ayet)
 
“Herkesin yaptığını gözeten Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu?...”                       (Ra’d 33.suresi,ayet.)
 
“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.”
 
(Mücadele suresi,7.ayet)
 
Allah her şeye vakıf olur.
 
 
Allah her şeyi hakimiyeti altında bulundurur ve korur.
 
(Devam edecek)
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
Efkan VURAL
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder