26 Ekim 2018 Cuma

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 9 : el-AZİZEfkan VURAL - Allah’ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)- 9 : el-AZİZ
 
AZÎZ
 
Allah’ın isimlerinden biri de el-Aziz’dir 
 
 
İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, sonsuz izzet sahibi olan.
Allah’ın kudret ve kuvvetinin devamlı olduğunu ve yaratıklardaki gibi değişikliğe uğramadan süreklilik arz etmektedir.
 
 Allah öyle bir kudrete sahiptir ki her şeye gücü yeter, hiçbir şekil ve surette aciz bırakılıp yenilgiye uğraması ya da haksızlığa uğratılması mümkün değildir.
 
Bir çok ayette Allah’ın  el-Aziz ismi geçmektedir.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
 
“Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.”                    (Taha suresi,8. Ayet)
 
“Onlar: Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır, diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler” (Münafikun suresi,8.ayet)
 
Onun Eşi ve Benzeri Yoktur.” (İhlas suresi,4.ayet)
 
“Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.” (Şuara suresi,217.ayet)
 
(Devam edecek)
 
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
Efkan VURAL
 
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder