Güzel ahlak ne demek? Peygamberimizin ahlaki özellikleri maddeler halinde…
Ümmetine her bakımdan numûne-i imtisâl olan Allah Resûlü’nün beyan buyurduğu hayat düsturları ne kadar yüksek bir ahlâkın tezâhürüdür.
Ahlâk; huylar, beşerî davranışlar demek. İnsanın yaratılıştan gelen veya sonradan eğitimle kazandığı ruh halleri demek. Güzel ahlâk ise, mezmûm olan huy ve davranışları terbiye ile izâle ederek övülenleri kuşanmak demektir.
GÜZEL AHLAKIN ALAMETLERİ
Muhaddisler O’nun yüce ahlâkını şu şekilde tasnif etmişlerdir:
  1. Açıkta ve gizlide Allah’tan korkmak.
  2. Rızâ (hoşnutluk) ve gazab (kızgınlık) hâllerinde dahî adâletten ayrılmamak.
  3. Zenginlikte ve fakîrlikte iktisâdı ve îtidâli elden bırakmamak.
  4. Akrabâ, alâkasını kesse bile, onlarla alâkayı kesmemek.
  5. Kendisini mahrum edene dahî ihsân etmek.
  6. Kendisine zulmedene bile af ile muâmele etmek.
  7. Sükûtunun tefekkür olması,
  8. Konuşmasının zikir (Allâh’ı anmak) olması,
  9. Nazarının ibret olması… (İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVI, 252/5838)
GÜZEL AHLAK İLE İLGİLİ HADİSLER
Allah Resûlü’nün kılıcı üzerinde şu ibâreler yazılı idi:
“Sana zulmedeni affet, seninle ilgilenmeyen akrabâna yardım et, sana kötülük yapana iyilikle mukâbele et, aleyhine de olsa doğruyu söyle.”
Hazret-i Huzeyfe’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre Efendimiz buyuruyorlar ki:
“«İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, şâyet zulmederlerse biz de zulmederiz.» diyerek her hususta başkalarını taklid eden şahsiyetsiz kişiler olmayınız! Lâkin kendinizi, insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmaya, (zıddına sizlere) kötülük yaparlarsa mukâbele etmemeye alıştırınız!” (Tirmizî, Birr, 63/2007)
Yine buyururlar ki:
“Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle kurtarır da seni derde mübtelâ kılar.” (Tirmizî, Kıyâmet 54/2506)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Rahmet Peygamberi, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/guzel-ahlak-nedir-peygamberimizin-ahlaki-ozellikleri-nelerdir.html