11 Ekim 2018 Perşembe

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-5: KUDDÜS

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-5: KUDDÜS
 
                                         KUDDÜS
Allah’ın isimlerinden biridir. Sözlükte tertemiz, pak kusurdan arınmış demektir.
Kuddüs, Allah’ın her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olmasıdır.
Allah Kuddüs’tür;  bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddûs, Azîz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.” (Cum’a sûresi, 62/1)
“...Oysa biz (Melekler) sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler...” (Bakara suresi,30.ayet)
Bu ismin başka  bir anlamı  ise, bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir.
O, hiçbir şeyden etkilenmez, hiçbir şey O’na tesir edemez. “Kuds” kökünden gelen; Rûhu’l-Kudüs ve  Beytü’l-Makdis gibi terkipler, Kur’ân-ı Kerîm’de temiz ve pak olma yönleriyle yer alırlar.
Kuddüs kavramı genellikle tesbih kavramlarıyla birlikte  kullanılmıştır. Zat-i ilahiyeyi her çeşit kusur ve eksiklikleren  tenzih etmeye dayanmıştır.
Kalbimizi ve  ruhumuzu bütün kötü ve çirkin duygu ve düşüncelerden temizleyip,Yüce Allah’a olan sağlam inancımızla O’na kulluğumuzun gereğini yapmalıyız.
 
(Devam edecek)
 
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
Efkan VURAL
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder