8 Ekim 2018 Pazartesi

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-2

Efkan VURAL - Allah’ın İsimleri(Esmâ-i Hüsnâ=En Güzel İsimler)-2
 
 RAHMÂN
Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkatlara merhamet eden, şefkat gösteren ve ihsan edendir.
 
Er-Rahmân ismi de yalnızca Allah için kullanılan bir özel isimdir. Çünkü dil açısından (rahm) ve (rahmet)ten türemiş ve sürekli ve pek fazla acıma mânâsına gelen;çok merhametli, çok rahmet sahibi mânâsına gelir. "Rahmân" yüce Allah'a ait bir sıfat ismidir.
 
Allah’ın sonsuz merhamet sahibi olması,lütuf ve ihsanda bulunmasıdır. Hepimizin dilinden düşürmediğimiz besmele ve Fatiha suresinde “Rahman” adını zikretmekteyiz. Besmelede rahîm ve rahmân Allah isminin sıfatı olmuştur.
 
Besmele ve fatiha suresi dışında diğer ayetlerde rahmân kelimesi sıfat olarak kullanılmamış,isim olarak ifade edilmiştir.
Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur:
 
“De ki: 'İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur.'...” (İsra suresi,110.ayet)
 
“O, rahmândır ve rahîmdir.” (Fatiha suresi,3.ayet)
 
“İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.”(Bakara suresi,163.ayet)
 
Allah Rahmân ismi ile dünyada herkese merhamet etmektedir. Allah bütün canlılara ve tüm varlıklara dünyada merhametli davranır. Dünyada Allah’ın rahmeti geneldir.Ahirette ise merhameti yalnızca mü’minleredir.
 
(Bu yazı,Diyanet İslam Ansiklopedisinden yararlanarak hazırlanmıştır.)
 
Efkan VURAL
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder