Bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken temel dini bilgileri sizler için soru-cevap şeklinde derledik.
KONU BAŞLIKLARI – İÇİNDEKİLER:
İTİKAT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER  (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
 • Rabbin kim? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Rabbim Allah.
 • Dinin ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Dinim İslam.
 • Kitabın ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Kitabım Kur’an-ı Kerim.
 • Kimin kulusun? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah’ın kuluyum.
 • Kimin ümmetisin? (Daha detaylı bilgi için tıklayın)
  Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.
 • Müslüman mısın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın)
  Elhamdülillah, Müslümanım.
 • Ne zamandan beri Müslümansın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın)
  “Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.
 • “Kâlû belâ” ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayın)
  Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.
 • Nereden geldin, nereye gideceksin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.
 • Ne için geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)
 • Ne olarak geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.
 • Dini kısaca tarif ediniz? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.
 • Akıllı insan kimdir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.
 • Dinler kaç kısma ayrılır? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Dinler üç kısma ayrılır:
  1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir.
  2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi.
  3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.
 • Bizim dinimiz hangisidir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.
 • Allah katında geçerli din hangisidir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi , 9. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet)
 • İslam Dini’nin gayesi nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.
 • İslam Dini kaç ana bölümde incelenir? (Daha detalı bilgi için tıklayınız.)
  1. İman (itikat)
  2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel)
  3.Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)
 • İslam Dini’nin özellikleri nelerdir?
  1. Son dindir.
  2. Bütün insanlığa gönderilmiştir.
  3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder.
  4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
 • İman ne demektir?
  Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.
 • Kelime-i tevhit nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  “Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir.
 • Kelime-i tevhidin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).
 • Kelime-i şehadet ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  “Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir.
 • Kelime-i şehadetin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
  Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür).
 • Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur?
  Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.
 • İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir?
  1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı.
  2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı.
  3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.
 • İmanın çeşitleri nelerdir?
  1. Tafsilî iman
  2. İcmalî iman
 • Tafsilî iman ne demektir?
  İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.
 • İcmalî iman ne demektir?
  İman esaslarının hepsine birden inanmaktır.
 • İman-ı yeis (ümitsizlik imanı) ne demektir?
  Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).
 • İmanın şartları nelerdir?
  1. Allah’a inanmak.
  2. Meleklere inanmak.
  3. Kitaplara inanmak.
  4. Peygamberlere inanmak.
  5. Ahiret gününe inanmak.
  6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak
 • İmanın şartları nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)?
  “Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”,
  “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).
 • Mü’min kime denir?
  Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.
 • Müşrik kime denir?
  Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir.
 • Kâfir kime denir?
  Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir.
 • Münafık kime denir?
  Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.
 • Münafıklığın belirtileri nelerdir?
  Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

http://www.islamveihsan.com/her-muslumanin-bilmesi-gereken-dini-bilgiler.html?doing_wp_cron=1550304699.3039069175720214843750