Basralılar İbrahim bin Ethem Hazretlerine şöyle derler:
Ey İbrahim! Musibetlerden bir türlü kurtulamıyoruz bu konuda Allah’a dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Acaba duamız neden kabul olmuyor?
Büyük Veli bunlara hemen cevap vermez. Müsaade ederseniz bir müddet aranızda yaşayayım, durumunuza bakayım ve sonra size cevap vereyim der.
Gereken incelemeyi yaptıktan sonra onları mescide toplar, şöyle hitap eder:
-Ey Basra halkı, halinizi inceledim. kalbinizin günahlarla ölmüş olduğunu anladım, ölmüş kalplerin duası kabul olmaz der.
-Ne tür günahlarla kalbimiz ölmüş? diye halk sorar.
Büyük Veli 10 tane günah sayar.
1- Allah’ı (c.c) tanıdığınızı söylüyorsunuz, ama emirlerini tanımıyorsunuz.
2- Kur’an-ı Kerim’i okuyorsunuz ama söyledikleri ile amel etmiyorsunuz.
3- Hz. Peygamberi (s.a.v.) sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sünnetini sevdiğinizi göstermiyorsunuz.
4- Şeytanın düşmanınız olduğunu söylüyorsunuz, ama onunla dostluktan geri kalmıyorsunuz.
5- Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz ama ona layık bir amel işlemiyorsunuz.
6- Cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz ama O’na götürecek fiillerden geri kalmıyorsunuz.
7- Ölüm haktır diyorsunuz lakin hak olan ölüme hiç hazırlık yapmıyorsunuz.
8- Din kardeşinizin ayıbını görüyor, kendi ayıbınızı görmüyorsunuz.
9- Allah’ın lütfettiği nimetleri bolca tüketiyor ama ona yeterince şükretmiyorsunuz.
10- Ölülerinizi gömüyorsunuz, bir gün kendinizin de öleceğini düşünmüyorsunuz.
Biz de kalbimizin dirilmesini istiyorsak, bu günahlardan kaçınmalıyız ki, bu sayede dualarımız kabul olsun.