Mevlana Hazretleri Mesnevi’de Leyla’yı neyin sembolü olarak lafzediyor? İlah-i aşkı nerde bulmamız gerekiyor? İşte Mevlana Hazretleri’nden cevapları…
Bilmelidir ki, Mesnevî’de geçen Leylâ hikâyeleri birer mecazdan ibârettir. Leylâ, ilâhî aşk sembolü, ilâhî muhabbet ufkudur.
Leylâ’yı görebilmek, onun gerçek hüviyetini müşâhede edebilmek, Mecnun gibi sâdık bir âşık olabilmeye bağlıdır. Aksi hâlde görülen, sûretten başka bir şey değildir. O aşka nâil olmayan için Leylâ, sırf bir cisimden ibârettir.
KİMİNE CEHENNEMDİR KİMİNE CENNET
Hazret-i Mevlânâ bu hakîkati şöyle ifâde buyurur:
“Her nîmetin ve mihnetin görünüşü, kimine cehennemdir, kimine cennet…”
“Gördüğünüz bütün varlıklarda; insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, cansız olsun; her şeyde, gıdâ da vardır, zehir de. Fakat herkes bunu göremez!”
“Testi meydandadır, görünmektedir. Fakat içindeki iksîr gizlidir; onu, yalnız tadan bilir.”
“Yûsuf’un sûreti bir kadehe benzerdi. Babası o kadehten neş’eler veren muhabbeti içtikçe mest oluyordu. Kardeşleri ise, o kadehten zehir içiyorlar ve Yûsuf’a karşı öfke ve kinleri artıyordu.”
“Züleyhâ da Yûsuf kadehinden başka türlü bir iksîr içti ve dünyevî bir aşkla başka bir çeşit afyon yuttu.”
“Sûret testisinin içindeki muhabbet şerbeti, gayb âlemindendir. Testi ise bu cihandandır. Testi meydanda, içindeki ise pek gizlidir; ancak ehline ayândır.”
“Bu güzel mânevî şerbet, ilâhî aşk, muhabbet ve esrârdan nasîbi olmayanlara kendini tattırmaz. Kalbi fesat ve şehevât ile dolu olanlar, bu mânevî sırra nâil olamazlar. Fakat bu sır, aşka âşinâ ve râm olanlar için ayın on dördü gibi âşikârdır.”
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/mesnevide-leyla-neyin-semboludur.html