1 Şubat 2016 Pazartesi

7 soruda büyü ve sihir

7 soruda büyü ve sihir

 
Hüseyin Gültekin - [İslami Hayat]

h.gultekin@meydangazetesi.com.tr
29 Ocak 2016, 08:00


1 Sihir ve büyü ne demektir?

Sihir ve büyü, çoğu zaman aynı anlama gelen iki kavramdır. Ancak ikisi arasında bazı farklar vardır. Örneğin büyü: doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olan kişilerin yaptıkları gizli işlem ve amellerdir. Büyü yapan insanlar muska ve tılsımlı sözler gibi bir takım yöntem ve teknikler kullanırlar. Ancak sihir ise, büyüden farklı olarak el çabukluğu yeteneği ve hokkabazlığa dayanır.

 
2 Büyü ile uğraşmanın hükmü nedir?
 
Efendimiz (s.a.s), sihir ve büyünün yedi büyük günahtan birisi olduğunu, büyücü ve sihirbazların peşinden giden insanın cennete giremeyeceğini, sihir yapan kişinin Allah’a ortak koşmuş olacağını ifade etmiş; diğer yandan da, “sihir yapan veya yaptıran kimse bizden değildir” buyurmuştur. Sihrin içinde öyle bir çeşidi vardır ki, ona başvuran insanı kâfir yapar.


3 Peygamber efendimize büyü yapılmış mıdır?

 Hadis kitaplarında Lebîd b. A’sam tarafından Allah Resûlü’ne (s.a.s) de büyü yapıldığı ve O’nun bundan dolayı rahatsız olduğu anlatılmıştır. Bazı rivayetlerde Efendimizin bu rahatsızlığının altı ay kadar sürdüğü haber verilmiştir. Daha sonra Cenab-ı Hak iki melek göndererek Efendimiz’e, kendisine büyü yapıldığını haber verir.4 Sihir ve büyü gerçek midir? 

 
Ehl-i sünnet inancına göre sihir ve büyü vardır, haktır ve insan üzerinde etkilidir. Ancak insan üzerinde meydana gelen bu tesir, kesinlikle sihirbazdan veya bir kısım metafizik güçlerden kaynaklanmaz; bilakis bu tesir, sihirbazın veya büyücünün bir kısım sebeplere müracaat etmesi neticesinde Allah’ın yarattığı bir tesirdir.


5 Eşleri birbirine ısındırmak için büyü yaptırmak caiz midir?

 
İslamiyet’e göre, ulaşmak istediğimiz şeylerin meşru olması gerektiği gibi, ona ulaşmada kullandığımız vasıta ve yolların da meşru olması gerekir. Buna göre bir insan, karıyla kocanın arasındaki bir problemi halletmek için veya onları birbirine kaynaştırmak ve ısındırmak için büyü yaptıramaz.

6 Her şeyi büyüden bilmek doğru değildir

 Maalesef günümüzde insanların birçoğunda, başlarına gelen her türlü menfi hadisenin altında bir büyü arama gayreti görülüyor. Evlenemeyen bekâr, evde huzursuzluk yaşayan karı-koca, işleri ters giden işadamı, bu olumsuzlukların, kendilerine yapılan bir büyüden kaynaklandığını düşünebiliyor. İnanan bir insan, başına bir bela geldiğinde öncelikle bunu hemen bir büyüden bilmemelidir.

7 Büyüye karşı hangi dualar okunmalı


Büyüye karşı hususi olarak İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri okunabilir. Çünkü Efendimiz (s.a.s) kendisine büyü yapıldığı zaman bu sureleri okuyarak şifa bulmuştu. İki elini yan yana getirmiş, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okuduktan sonra avucuna üflemiş ve sonra da baştan aşağı bütün vücudunu meshetmişti. Fatiha suresiyle Ayete’l-Kürsî de buna ilave olarak okunabilecek dualar arasındadır. Bunların yanında dua mecmularında büyük zatların tavsiye ettiği dualar da, müracaat kaynağı olmalıdır. 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder