28 Şubat 2016 Pazar

Fatiha suresinin önemi

Fatiha suresinin önemi


– Ebu Said b. Mualla anlatıyor:

– “Ben bir kere mescidde Namaz kılarken Resulüllah beni çağırmıştı. Namaz kıldığım için icabet edememiştim. Namazı kılıp yanına vardığımda:

– Ya Resulüllah, Namaz kılıyordum, diye özür beyan ettim. Bunun üzerine O:

– Allah Kur’an’da “Ey Mü’minler! Sizi Resulüllah kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman icabet ediniz” buyurmadı mı? Dedi. (Enfal: 24) Sonra bana:

– Ey Said, sen bu mescidden çıkmazdan önce sana bir sure öğreteceğim k...i, o, Kur’an’daki surelerin sevab bakımından en büyüğüdür, dedi. Sonra elimi tuttu, mescidden çıkmak istediği sırada ben:

– Ey Allah’ın Elçisi! Sana bir sure öğreteceğim ki, o, Kur’an’daki surelerin en büyüğüdür, demiştin, diye hatırlattım. Resulüllah:

– O sure, “Elhamdü lillahi Rabbi’l – alemin…” dir ki, Namazlarda tekrar olunan yedi ayet ve bana ihsan olunan Kur’an’dır” buyurdu

– Fatiha suresinin değerini anlatmak elbette mümkün değildir; ancak şu kudsi hadis bize bu konuda ışık tutmaktadır:

– “Fatiha’yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm: Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır; kendisine verilecektir.”

– Hz. Peygamber devamla diyor ki:
– Bir kul “El – hamdu lillhi rabbi’l – alemin” dediği zaman Allah:
– “Kulum bana hamdetti,” der. Kul:
– “Er – Rahmeni’r – Rahim” dediğinde, Allah:
– “Kulum beni umumi ve hususi manada olan merhametle andı, beni övdü,” der. Kul:
– “Maliki yevmi’d – din” dediğinde, Allah:
– “Kulum beni büyük tanıdı, bana saygı gösterdi,” der. Kul:
– “İyyake… nestein” dediği zaman, Allah:
– “Bu benimle kulum arasındadır. (İbadet kuluma, yardım ise bana aittir). Kulumun istediği verilecektir”, der. Kul:
– “İhdina’s – sirata’l – müstakim… vele’d – dallin” dediğinde ise, Allah:
– “Bu dilek kula aittir, istediği verilecektir,” buyurur.”


– FATİHA suresinin fazileti hakkında rivayet edilen bir hadis de şöyledir:
– İbn Abbas (r.a.) demiştir ki:

– “Cebrail, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yanında otururken, üstünden kapı açılmasına benzer bir ses duydu. Başını yukarı kaldırdı. İşte şu, bu günden başka hiç açılmamış bir kapıdır, dedi. O’ndan bir melek indi ve: Bu yeryüzüne inen bir melektir ki, bu günden başka asla inmiş değildir, dedi.

Selam verdikten sonra: Ancak sana verilen ve senden önce hiçbir Peygamber’e verilmeyen iki nur ile müjde sana. Bu iki nur “FATİHATÜ’L – KİTAB” ile BAKARA SURESİNİN sonlarıdır. Bunlardan okuyacağın her bir harfe karşılık, istediğin mutlaka sana verilecektir, dedi.”

– FATİHA SURESİ, ŞİFA niyetiyle de okunur. Buhari’nin Ebu Said El – Hudri tarikiyle rivayet ettiği bir hadiste:

– Arap kabilelerinden birinde bir şahsı akreb’in soktuğu, her çareye başvurulmalarına rağmen tedavi edemedikleri anlatılır.

– Neticede Ebu Sid El – Hudri FATİHA SURESİNİ okur ve hasta iyileşir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder