Kur’an aklımızı kullanmamızı ister çünkü İslam’a teslimiyet okuyarak, anlayarak ve yaşayarak gerçekleşir. Hiç bir fiiliyat göstermeden sadece atalarının yolundan gidenler Kur’an’da uyarılıyor…

Teslimiyet ancak Kur’ân ve Sünnet istikametindeki muhkem esaslara gösterilir.

Aksi takdirde, yeryüzündeki bütün bâtıl ve muharref din sahipleri ve bütün sapık fırka bağlıları da kendi çürük esaslarına güya teslîmiyet göstermektedir.

Lâkin bu makbul değildir. Bu körü körüne bağlanmaktır. Sadece an‘ane diye, sadece ataları o yolu tutuyor diye; basîret ile hiç düşünüp değerlendirmeden, kabullenmektir.

Kur’ân-ı Kerim, müşriklerin bu tür itirazlarına şöyle cevap verir:

“Onlara;

«–Allâh’ın indirdiğine ve Rasûl’e gelin!» denildiği vakit;

«–Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter!» derler.

Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? (diye düşünmüyorlar!) (el-Mâide, 104)

Yani Allah Teâlâ; kullarına, akıllarını, vahyin muhtevâsında, îmanlı kalbe bağlı olarak kullanmalarını emretmektedir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Kasım Sayı: 153

http://www.islamveihsan.com/kuran-akli-kullanmamizi-ister.html