Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Peki kurbanın ne demek olduğunu, kurban kesmenin dini hükmünü, kimlerin kurban kesebileceğini, kurban kesilecek hayvanın özelliklerini, kurbanın nasıl kesileceğini biliyor muydunuz?
Bir Müslümanın Kurban Bayramı’ndan önce bilmesi gerekenler…
KURBAN NEDİR?
Kurban, sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına geliyor. Dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.
KİMLER KURBAN KESER?
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlar:
  • Müslüman olmak.
  • Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
  • Mukim olmak yani yolcu olmamak.
  • Belirli bir malî güce sahip bulunmak.
KURBAN KESMENİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?
Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (el- Kevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. 
KURBAN EDİLECEK HAYVANIN YAŞI KAÇ OLMALI?
Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğu, koyunun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamladıktan sonra da kurban olabileceği görüşündedir. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler.
HANGİ KURBAN SAHİH OLUR?
Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit içinde kesilmesi gerekir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından, 3. günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre, bayramın 4. günü akşamına kadardır. Bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vaktinden itibaren kesilebilir.
GECE KURBAN KESİLİR Mİ?
Geceleyin kurban kesmeyi câiz görmeyenler veya mekruh görenler, aydınlatma imkânının yetersizliğinin yol açacağı muhtemel tehlike, hata ve zorlukları göz önünde bulundurmuş olmalıdır. Bu sakıncalar yoksa gece de kurban kesilebilir.
KURBANIN KESİLME AMACI NEDİR?
Kur’an’da, kesilen kurbanlık hayvanların et ve kanlarının değil bu kesimi yapan Müslümanın niyet, takvâ ve bağlılığının Allah’a ulaşacağı bildirilmiştir (el-Hac 22/37).
KURBAN NASIL KESİLİR?
Hayvan, kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve hıristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.