13 Ağustos 2013 Salı

Sabreden Fakirler

Sabreden Fakirler

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Aramızdan Allah’ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı!” demeleri için onların bir kısmını diğerleri ile işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?” (En’âm, 53)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı ise miskinleri sevmektir. Sabreden fakirler, kıyamet günü Allah ile berâberdirler.” (Münâvî, V, 287)

Ebû Said el-Hudri (ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir:
Fakir muhacirlerden bir grupla oturuyordum. Birbirlerinin arkasına saklanarak avret yerlerini gizlemeye çalışıyorlardı. Bir kimse de bize Kur’an okuyordu. O sırada Rasûlullah (sav) çıkageldi, yanımızda durdu. O gelip durunca Kur’an okuyan sustu. Rasûlullah (sav), selam verdi ve: “Ne yapıyordunuz?” buyurdu. Biz de: “Ya Rasûlallah! Birimiz Kur’an okuyor, biz de Allah’ın kitabını dinliyorduk.” dedik. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden kendileriyle beraber candan sabretmemi emrettiği bir topluluk yaratan Allah’a hamdolsun.” Ravi der ki: Sonra bizimle kendisini eşit yapmak için aramıza oturdu ve eliyle işaret etti. Oradakiler de halka şeklinde oturdular. Hepsinin yüzleri ona göründü. Ravi der ki: “Rasûlullah (as)’ın benden başka onlardan kimseyi tanıdığını bilmiyorum.” Buyurdu ki:

“Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet günü erişeceğiniz tam bir kurtuluştan dolayı size müjdeler olsun. Cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu yarım gün ise beş yüz yıldır.” (Ebû Dâvûd, İlim, 13; Müsned, III, 63,96)
 

--

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder