1 Aralık 2014 Pazartesi

Allah var mıdır? Allah'ın varlığının kanıtları ve ispatları nelerdir?

Allah var mıdır? Allah'ın varlığının kanıtları ve ispatları nelerdir?


Allah var mıdır? Allah'ın varlığının kanıtları ve ispatları nelerdir?
 
Allah Var Mıdır? Allah'ın Varlığının Kanıtları ve İspatları Nelerdir?


Allah'ın varlığının sayısız kanıtları, ispatları mevcuttur. Detaylı ispatlar Risale-i Nur'da açıklanmıştır. Bu yazıda bazı kanıtlar özet olarak verilecektir:

Bir harf katipsiz, bir saray ustasız olmaz. Demek ki bu kainat kitabının ve bu kainat sarayının bir Sahibi, bir Yaratıcısı olmak zorundadır.

Bir yazının varlığı için katibin hayat, kudret, ilim, irade sahibi olması gerekir. Katibin hayatı, yazıyı yazabilecek kudreti, yazıyı yazmak için ilmi ve yazıyı yazıp yazmamaya karar verecek iradesi olmalıdır.

Şu kainatta zerrelerden yıldızlara kadar her şey düzen içerisindedir. Şu kainat kitabının sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi bir Yaratıcısının olması zorunludur.

Kainatın meydana gelmesi şuursuz tabiata, kör tesadüfe havale edilemez. Şuursuz, kudretsiz, ilimsiz zerreler yoku var edemez, var olanı değiştiremez, hikmetli işleri kendi başına yapamaz. Demek ki kainatın tesadüfen oluşma ihtimali yoktur. Çünkü maddenin hayatı, ilmi, kudreti, iradesi yoktur.

Mesela nesneler üzerinde Güneş'in ısı ve ışığı yansır. Eğer bu ısı ve ışığın kaynağının Güneş olduğu inkar edilirse o zaman her bir nesnenin bu ısı ve ışığa kendi kendisiyle sahip olduğu, her bir nesnenin birer Güneşçik olduğu kabul edilecektir.

İşte kainattaki varlıkların bir Yaratıcısı olduğu kabul edilmez ise o zaman her bir varlığa birer ilah gözü ile bakılacaktır çünkü kainatta hikmet ve düzen vardır. Yaratıcıyı inkar etmek her bir varlığın kendi kendisiyle bu düzeni kontrol ettiğine, her bir zerrenin kendi kudreti, ilmi ile diğer varlıklar ile irtibatta bulunduğuna inanma ile sonuçlanır.

Bu ise her bir cansız zerreyi hayat sahibi, her bir ilimsiz zerreyi kusursuz ilim sahibi, her bir kudretsiz zerreyi kusursuz kudret sahibi, her bir iradesiz zerreyi mükemmel irade sahibi kabul etmek ile sonuçlanır. Dolayısıyla ateizm bir safsatadan ibarettir. Kainatı tek başına idare etmeyen, zerreyi de var edemez.

Bir cansız, ilimsiz, kudretsiz, iradesiz tohumdan kocaman bir ağaç çıkıyor ve o ağaçtan yüzlerce yapraklar, yüzlerce faydalı, vitaminli meyveler, renkli çiçekler meydana geliyor. Tüm bu hikmetli işleri basit, cansız, hayatsız, ilimsiz, kudretsiz tohumun yaptığını söylemek büyük bir hatadır.

Zerrelerden yıldızlara tüm kainatı yoktan var eden, sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi, zamanı, mekanı, maddeyi, ruhu yaratan bir Yaratıcı'nın varlığı kabul edilmek zorundadır. Kainatın oluşumu şuursuz tabiat ve kör tesadüfe havale edilemez.

Hatasızca, karıştırılmadan, hızlıca, çok sayıda, farklı suretlerde, farklı biçimlerde, farklı türlerde varlıkların dünyaya gelmesi bilinçsiz, ilimsiz tabiat ve kör tesadüf ile açıklanamaz.

Milyonlarca bilgi küçük maddeler içerisinde muhafaza ediliyor. Hafızalar beyinde, hayvanlar yumurtalarda, insanın karakteristik özellikleri menide, bitkiler tohumda muhafaza ediliyor. Bu mükemmel muhafaza Hafiz olan Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ediyor.

Varlıklardaki estetik ve sanat şuursuz tabiata havale edilemez. Ressam olmadan resim olmayacağı gibi, sonsuz kudret sahibi bir Sani olmadan şu kainat sanatı da olamaz. Şu mükemmel kainat sanatı her türlü eksikliklerden münezzeh bir Allah'ın varlığını ve birliğini ispat eder. 

http://blog.milliyet.com.tr/allah-var-midir--allah-in-varliginin-kanitlari-ve-ispatlari-nelerdir-/Blog/?BlogNo=432160 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder