17 Şubat 2017 Cuma

Örnek Nesildeki Ruh İnceliği

Örnek Nesildeki Ruh İnceliği

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın...” (Nûr, 63)
 
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kaba söz, ayıptan başka bir şey getirmez! Hayâ ve edeb de girdiği yeri süsler!” (Müslim, Birr, 78; Ebû Dâvûd, Cihâd, 1)
 
Kubâs bin Üşeym (ra):

“–Ben ve Hazret-i Peygamber (sav) Fil Senesi’nde doğduk.” der.

Osman bin Affân (ra) ona:

“–Sen mi daha büyüksün, yoksa Peygamber Efendimiz (sav) mi?” diye sorar. O mübârek sahâbî, şu edep numûnesi karşılığı verir:

“–Peygamber (sav) benden çok çok ve târife sığmaz derecede büyüktür. Doğumda ise ben O’ndan eskiyim...” 

(Tirmizî, Menâkıb, 2/3619)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder