Ba’s ne demek? Ölümden sonra yeniden diriliş nasıl olacaktır?
Kıyâmetin umumî yok oluşu ifade eden ilk safhasını, Sûr’a ikinci kez üflenmesiyle ikinci safha takip edecek, bütün insanlar tekrar dirilerek ayağa kalkacaktır.[1] Bu, ölümden sonraki diriliş ve kalkışa “Ba‘sü ba‘de’l-mevt” denilmektedir. Allah Teâlâ, inkâr edenlere karşı,  tekrar dirilişin muhakkak gerçekleşeceğini kesin ifadelerle bildirir:

“De ki: «İster taş olun, ister demir! İsterse yeniden dirilmesi aklınıza imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık! Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız.» «O halde kimdir bizi diriltecek olan?» diyecekler. De ki: «Sizi ilk defa yoktan yaratan!» Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacaklar da: «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: «Belki de yakındır.»” (İsrâ, 50-51)

Düşünüldüğünde kemik ve un ufak olmuş bedende bile bir insanlık kokusu, hayatı andıran birtakım hakikatler vardır. Demir ve taş ise onlara göre canlılıktan daha uzaktır. Dolayısıyla bu âyet inkâr edenlere karşı bir tür meydan okumadır.[2]

Gökleri ve yeri bütün azametiyle sağlam ve kusursuz bir şekilde yaratan Allah Teâlâ, onlardan daha güçsüz ve zayıf olan[3] insanları tekrar diriltmeye elbette kadirdir.[4] Zira her gün görüp durduğumuz gibi Allah Teâlâ ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından tekrar tekrar canlandırıyor.[5] İşte insanları da kabirlerinden böyle çıkaracaktır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“İnsan der ki: «Öldüğümde gerçekten diriltilip (kabrimden) çıkarılacak mıyım?» İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde biz kendisini yaratmışızdır.” (Meryem, 66-67)

ALLAH MAHLUKATI YENİDEN NASIL DİRİLTİR?

Ebû Rezin (s.a.v) anlatıyor: Bir gün:

“–Ey Allah’ın Rasulü! Allah, mahlûkatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir?” diye sordum. Efendimiz (s.a.v):

“–Sen, hiç kavminin yaşadığı vâdiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?” buyurdu. Ben, “Elbette!” deyince:

“–İşte bu, Allah’ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir!” buyurdu. (Ahmed, IV, 11; Hâkim, IV, 605/8682)

Bütün insanları yaratmak ve ölümlerinden sonra onları tekrar diriltmekle bir tek kişiyi yaratıp tekrar diriltmek arasında Allah için hiçbir fark yoktur.[6]

[1] Zümer, 68.
[2] Kutub, Fî Zılâl, IV, 2233, (İsrâ, 50).
[3] Sâffât, 11; Nâziât, 27.
[4] İsrâ, 99; Nâziât, 27-33.
[5] Rûm, 19, 24; Fâtır, 9.
[6] Lokmân, 28.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/olumden-sonra-dirilis-nasil-olacak.html