Allah bizden neler istiyor? Allah’ın razı olduğu bir kul olmak için neler yapmak gerekir?
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
Ey îmân edenler! Allah’tan ittikâ edin, (takvâ sahibi olun.) O’na yakınlık sebeplerini araştırın ve O’nun yolunda cihad (ve mücadele) edin ki felâha eresiniz.” (Mâide, 35)
Resûlullah buyurdular:
Uyanık olunuz! Şüphesiz dünya değersizdir. Dünyada olan mal mülk de kıymetsizdir. Ancak Allah Teâlâ’nın zikri ve O’na yaklaştıran şeylerle, öğretici ve öğrenici olmak müstesnadır.” (Tirmzî, Zühd 14. İbni Mâce, Zühd 3.)
ALLAH’A YAKLAŞTIRAN VESİLELER
Nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi, tâatler, ibâdetler, kalpte ilâhi muhabbeti, sevgiyi çoğaltmak ve azamet-i ilâhiye karşısında haşyeti, korkuyu arttırmak
Cenâb-ı Hak bu vesileleri araştırmamızı istiyor. Çünkü esas ehemmiyet vermemiz, yoğunlaşmamız gereken tarafın, gerçek istikbâlin ahiret olduğunu bildiriyor. Çünkü dünya, ebediyet ummanı karşısında bir damladan ibaret.
Kur’ân- Kerim, mahşer yerinde bize; «Yaşadığın dünya hayatını bir tarif et.» denildiğinde; “Bir akşam karanlığı veya bir kuşluk vakti kadar.” Cevabını vereceğimizi haber veriyor.
Kıyâmetten dünyaya bakışımız işte bu! Cenâb-ı Hak bizden bir damla mesabesindeki ömrümüzde takvâ üzerine yoğunlaşmamızı, böylece ahiret ummanını zâyî etmememizi istemektedir.
Kaynak: Osman Nûri Topbaş, İhlâs ve Takvâ, Yüzakı Yayınları

http://www.islamveihsan.com/kul-ne-yapmali.html