Cennete giden nasıl pişman olur? En güzel mükafatlardan biri olan cenneti kazanan bir müslüman nasıl pişman olur? İşte cevabı….
Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz:
“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur.” buyurmuştu.
“–O pişmanlık nedir yâ Rasûlâllah?” diye soruldu.
Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– şu cevabı verdiler:
“–(Ölen), muhsin (ihsan sahibi, hayır ehli, sâlih,cennetlik) bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şayet kötü bir kişi (günahkar, cehennemlik) ise, kötülükten vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 59/2403)
Yani her insan son nefesinden sonra; “keşke şu yanlışı yapmasaydım, keşke şu hayrı da işleseydim” diye pişmanlıkla dizini dövmek ister. Lâkin heyhat!.. Artık ne el kalmıştır ne de diz!..
Bu hakîkati ancak o gün idrâk edebilenlere ne yazık! Bugünden idrâk edip âhiret hazırlığıyla meşgul olabilenlere de ne mutlu!..
Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:
“Akıllı (insan), nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölümden sonrası için çalışandır. Ahmak ise nefsini hevâsına tâbî kıldığı hâlde, Allah’tan (âhirette hayır) umandır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi2018 – Nisan, Sayı: 386, Sayfa: 032

http://www.islamveihsan.com/cennetlik-de-cehennemlik-de-pisman-olacak.html