4 Eylül 2015 Cuma

Kıyâmet Gününün en talihli 7 Grubu

Kıyâmet Gününün en talihli 7 Grubu
 
Cemil Tokpınar

c.tokpinar@meydangazetesi.com.tr
04 Eylül 2015, 02:43

Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Yedi kimseyi Allah-ü Teâlâ kendi gölgesinden başka gölgenin olmadığı (kıyâmet) gününde kendi gölgesinde gölgelendirecektir: Adâletli devlet reisi, Rabbine ibâdet yolunda serpilip büyüyen genç, gönlü mescidlere bağlı kimse, Allah yolunda birbirini sevip buluşan ve bu yolda ayrılan iki kimseden her biri, makam sahibi güzel bir kadın onu istediğinde, “Ben Allah’tan korkarım” diyerek (o günahı işlemeyen adam), sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar (gösterişsiz) gizli sadaka veren adam, tenhada Allah’ı zikredip de gözü dolup taşan kişidir.” (Buhârî, Muhâbirîn: 4)

Hadiste geçen kıyamet günü öyle bir gündür ki, o gün insanlar kendi nefislerinden başka kimseyi düşünemezler. O gün Peygamberimiz (s.a.v.) dışında bütün insanlar, “Nefsim nefsim” diyecek, kişi belki yardım isterler diye annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Güneşin bir mil aşağı ineceği o gün en çok ihtiyaç duyulacak şey ‘gölge’dir. İşte hadiste, o dehşetli günde kimlerin gölgelendirileceği belirtilmektedir.

1.Adaletli idareci

Başta gençler olmak üzere hemen her mümin burada sayılan yedi sınıftan hepsine girebilir. Gerçi ‘devlet başkanı’ olmak herkesin elinde olmayan, ancak milyonlarca insandan birisine nasip olan fırsat ve sorumluluktur. Ancak ‘devlet başkanı’ ifâdesinden, derecesine göre ‘yönetim, yetki ve sorumluluk’ sahibi herkesi anlayabiliriz. Böyle olunca birinci gruba adâletli bir şekilde idarecilik yapan birçok insan girebilir.

2. İbadet eden genç

İkinci grup, “Rabbine ibâdet yolunda büyüyüp serpilen gençtir” ki, bu gruba girmek her gencin elindedir. Nefsini günahlardan koruyan, bilhassa zamanın fitne ve fesâdından kaçınan, hevâ ve hevesine uymayıp, gençliğini Allah yolunda ve O’na ibâdette geçiren genç, bu büyük müjdeye nâil olacaktır.

Yine bir hadiste şöyle buyrulur: “Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir.” (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

3. Cami âşıkları

Üçüncü grup, “gönlü mescitlere bağlı kimse”dir. Gönlü mescitlere bağlı olan mümin, hem huzurlu ibâdet eder, hem cemaat şuurunu anlamış olur. Elbette buradaki mescitlerden kasıt birinci derecede câmilerdir. Ancak bulunduğu yer ve imkân nispetinde, “Allah’a cemaatle ibâdet edilen her yer” bu kavram içine girebilir.

4. Allah için sevenler

Dördüncü grup, “Allah yolunda birbirini sevip buluşan ve bu yolda ayrılan iki kimseden her biri”dir. Kim ki, İslâmın ilerlemesi ve Kur’an’ın yaşanması için bir veya birkaç arkadaşıyla buluşur, çalışır, hizmet ederse, bu müjdenin mutluluğuna erer. Özellikle îman ve Kur’an hizmeti yolunda her hafta, belki her gün bir araya gelen kimseler, bu müjdeyi hak eden bahtiyarlardır.

5. İffet kahramanları

Beşinci grup, “makam sahibi güzel bir kadın onu istediğinde, ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyerek o günahı işlemeyen adam”dır ki, bu dehşetli imtihana en çok muhatap olan kesim gençlerdir. Özellikle bu asırda, bu tür imtihanla karşılaşmak her zaman mümkündür. Rabbim böyle bir imtihanla karşılaşan herkesi korusun ve nefsini yenip başarılı olmasını nasip etsin. Özellikle iffet imtihanının ağırlaştığı günümüzde bu hususta gayretli ve başarılı olan gençler, inşallah Cennette Hz. Yusuf’a (a.s.) arkadaş olurlar.

6. Sadaka düşkünleri

Altıncı grup, “sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gösterişsiz gizli sadaka veren adam”dır. Sadaka, bir mü’mine herhangi bir şekilde faydalı olmak, yardım etmektir. Bu, mal ile olabileceği gibi, fiil ile davranış ile, ilim ile de olabilir. Bir tebessüm etmek, hâl hatır sormak, derdini paylaşmak da bir sadakadır. En mükemmel sadaka ise sahip olduğumuz îman ve İslâm bilgisini muhtaç bir kardeşimize aktarmaktır.

http://www.meydangazetesi.com.tr/kiymet-gununun-en-talihli-7-grubu-makale,1289.html

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder