15 Eylül 2015 Salı

Ahmed Şahin - Biz birlik beraberliği önce saygılı komşularımızla yaşarız!

Ahmed Şahin - Biz birlik beraberliği önce saygılı komşularımızla yaşarız!


Ahmed Şahin
 
 
AİLE-SAĞLIK

 

Biz birlik beraberliği önce saygılı komşularımızla yaşarız!


Evet, bizler arzuladığımız huzurlu ve mutlu hayatı ancak komşularımızla yaşarız.

Komşudan kopuk tek başına yaşanacak bir hayat, bize huzur ve mutluluk vermez. Hem kimse de böyle komşudan kopuk bir hayat içinde olmayı da istemez. Çünkü bir ülke halkı komşulardan oluşur. Komşular birbirleriyle sevgi, saygı ve yardımlaşma içinde iseler, ülke halkı da aynı şekilde karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içinde olur, birlik beraberliklerini korurlar.

Bu komşu birliğinden dolayıdır ki, Allah Resulü (sas) Efendimiz, birlikte yaşayan komşunun komşusundan emin olması konusunda yeminli uyarılarda bulunarak buyuruyor ki:

- Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kul kâmil Müslüman olmaz, komşuları onun elinden, dilinden ve kalbinden emin olmadıkça ve yine kul kâmil iman etmiş sayılmaz, komşuları onun kötülüğünden ve aldatmasından selamette bulunmadıkça!

Evet, komşular birbirinden böylesine emin olmalı, emniyet ve selamet içinde yaşamalılar.

Neden komşular birbirinden emin olmalı ve selamet içinde yaşamalılar?

Çünkü komşular birbirinden emin olursa, onlardan oluşan ülke halkı da birbirinden emin olur. Birbiriyle kucaklaşmış insanlardan oluşan ülke halkı meydana gelir. Artık onları ayırıp buyurma oyunları da etkili olamaz, kucaklaşarak yaşayan saygılı komşularda ayrılık fitnesi zemin de bulamaz.

Efendimiz (sas) Hazretleri, komşunun komşuya olan saygısının kutsal değerini anlattığı hadisinde bakın ne buyurmuş:

- Komşunun komşuya gösterdiği hürmet ve saygı, evladın annesine gösterdiği hürmet ve saygı gibidir! Aynı şekilde kutsal ve değerlidir.

Yani, anne ile evlat nasıl birbirlerini sevmeleri, saymaları, haklarına dikkat etmeleri, kırıp incitmekten kaçınmaları gerekiyorsa, komşular da birbirlerini böyle sevmeli, saymalı, karşılıklı haklarına dikkat etmeliler ki, ülke halkı da benzeri sevgi, saygı ve beraberlik içinde olsunlar, bölünüp parçalanma tuzağına düşmekten de uzak kalsınlar.

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir diğer hadisinde de komşu hakkının önemine dikkat çekerken şöyle buyurmuş:

- Komşu hakkına dikkat edin. Ben komşu hakkı konusunda Cebrail'den o kadar ısrarlı ikaz aldım ki, neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını dahi zannettim!

Evet, sahabeler de komşu hakkı konusunda aynı şekilde bilgi sahibi olmuşlar.

Nitekim sahabeden Abdullah bin Amir bin As, kestiği kurbanın etinden Yahudi komşusuna da vermesi için hizmetçisine tembihte bulunurken şöyle demiştir:

- Yahudi de olsa komşumuza yardımda bulunmalı, hakkına riayet etmeliyiz. Çünkü Allahü Teala komşuya yardım ve hakkına dikkat etme konusunda o kadar sık ikazda bulundu ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettik bizler kendi aramızda.

Komşu hakkından korkma konusunda sahabede heyecan çok yüksektir.

Bir başka sahabe de, komşunun bahçesindeki ağacın kendi bahçesine sarkan dallarından gece dökülen hurmaları sabah kalkan çocuklar alıp da komşu hakkını yemiş olurlar endişesiyle mescidde sabah namazını kılar kılmaz hemen bahçesine koşup dökülen hurmaları toplayarak komşusunun avlusuna atmış, çocuklarına komşu hakkı yedirmiş olmamak için mevsim boyu da böyle bir hassasiyet göstermiştir.

Müslümanların komşu hakkı konusunda gösterdikleri bu hassasiyetler, yabancıların da dikkatlerini çekmiş, gördükleri komşuya saygı örnekleri sebebiyle İslam ahlakını benimseme hayranlığı duyanlar bile olmuştur.

Komşu hakkını bu kadar önemli kılan bir başka sebep de, komşu hakkının şehidlerden bile affolmayan kul hakkından sayılması olmuştur.

Bundan dolayı sahabe, ödenmesi zor bir kul hakkı olan komşu hakkından hep titremiş, ana babalarına hürmet eder gibi komşuya hürmet edip saygı gösterme örneği vermişler, sonunda kendileri de benzeri hürmet ve saygıya layık görülmüşler. Böylece saygılı komşulardan oluşan saygılı bir ülke halkı oluşturmuşlar, birlik beraberlik örneği vermişlerdir bizlere.

Bundan dolayı deniyor ki: ‘Fatebiru ya ülilebsar!' Ülkede birlik beraberlik, önce komşu haklarına saygıdan mı başlar bir düşünün ey aile reisleri, ülkede birlik beraberlik sağlama görevlileri?

Bilmem siz ne dersiniz, bu birlik beraberliği komşudan başlatma teklifine?
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder