23 Ekim 2015 Cuma

10 Soruda Muharrem Aşûre ve Kerbela Olayı

10 Soruda Muharrem Aşûre ve Kerbela Olayı

 
Hüseyin Gültekin - [İslami Hayat]

h.gultekin@meydangazetesi.com.tr
23 Ekim 2015, 02:54


Hz. Hüseyin’in Fatma ve Sakine isimli kızları İstanbul’da defnedilmiş. Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii’nin bahçesi özellikle bu günlerde Türkiye’nin her yanından gelen ehli beyt sevdalılarıyla doluyor.

Aşûre Günü Duası Var mıdır?


Bismillahirrahmanirrahim.
 
Allah’ım, Sen Ebedî’sin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Sonsuz keremin ve fazlın hürmetine, önümüzdeki yeni yıl içinde bizi, şeytandan, onun avenelerinden ve dostlarından korumanı isterim. Sürekli kötülüğü emreden, fenalık isteyen nefsime karşı yine Senden yardım dilerim. Beni Sana yaklaştıracak amellerle benim her türlü derdime deva bahşetmeni ümid ederim. Ey Celal ve İkram Sahibi, Ey Merhametlilerin en Merhametlisi, rahmetini beklerim!

Muharrem Ayının Fazileti Nedir?
Peygamberimizin ifadesiyle "Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir.

Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir?
Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır. 1. Bu ayda oruç tutulması, 2. Hicrî takvimin başlangıcı olması, 3. Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir.

Aşûre Gününün Önemi Nedir?
Aşûre günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Bugünle alakalı üzerinde durulan iki önemli husus vardır: 1. Hz. Musa ve Yahudilerin Firavun’un zulmünden bugün kurtulması. 2. Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nın başına oturması ve o günden bu yana bütün Sami dinlerinde oruç tutulması.

Aşûre Orucu Ne Zaman Başlamıştır?
Efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşûre gününde oruç tuttuklarını gördü. “Bu oruç nedir” diye sorunca şöyle cevap verdiler: “Allah Teâlâ bu günde Musa (a.s.) ile İsrailoğullarını düşmandan kurtarmıştır. Bu sebeple Musa (a.s.) bu günde oruç tutmuştur.” Peygamber Efendimiz de “Ben Musa’ya sizden daha yakınım” buyurdu ve bu günde oruç tutulmasını emretti.

Orucun Hükmü Nedir?
Efendimiz, Aşûre orucu hususundaki teşviklerine Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar devam etti. Daha sonra ise insanları serbest bıraktı. Şu hadis-i şerif bu durumu ifade eder: “Bu gün Aşûre günüdür. Bu günde oruç tutmak sizlere farz olmamıştır. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasın.”

Sadece Aşûre Günü Oruç Tutulabilir mi?
Sadece Aşûre gününü oruçlu geçirmek mekruh görülmüş, önceki veya sonraki günle beraber tutulması tavsiye edilmiştir. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün önce veya bir gün de sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin.”

Aşûre Günü Başka Neler Yapılabilir?
Efendimiz şöyle buyurur: “Kim, ailesine Aşûre günü cömert davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde lütuf ve ihsanlarını yağdırır.” Sahabe’den Cabir (r.a.) diyor ki: “Ben bunu kırk yıl denedim, hiç aksamadı.”

Kerbela’da Neler Oldu?
Efendimizin torunu ve aynı zamanda Hz. Ali'nin oğlu olan Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbela'da, sırf siyasi emeller sebebiyle Yezid'in ordusu tarafından katledildiler.

Hz. Hüseyin’in Fazileti Nedir?


Hz. Peygamber (s.a.s) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'a son derece düşkün olup onları çok severdi. Onlar hakkında: "Allah'ım! Ben, bunları seviyorum. Sen de sev bunları" buyurmuştur.


 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder