2 Haziran 2016 Perşembe

Gözyaşları çok değerlidir.

Gözyaşları çok değerlidir.
MESNEVÎ-İ ŞERÎF'TEN...

® Günde beş kere kul; "Namaza gel de, gözyaşı dök, sızlan." diye çağn-lır, davet edilir.

® Müezzinin; "Haydi felaha! Haydi kurtuluşa!" diye nida edişi var ya; işte o kurtuluş, bu ağlayış, bu sızlanıştır.

® Sen kimi gamla hastalandırmak istersen, onun gönlüne ağlayış yolunu kapatır, gözyaşlarını kurutursun. O ağlamaz hâle gelir.

®. Bu suretle, gözyaşı dökemediği için, belâyı defeden bulunmaz belâ da, gam da, keder de gelir, gönle yerleşir. Çünkü artık onun sızlanma, gözyaşı dökme şefaatçisi yoktur.

©Allah'ım! Birisini belâdan kurtarmak ister isen, gönlüne sızlanmayı, yalvarmayı ihsan eder, gözyaşlarına yol açarsın.

® Kür'ân-ı Kerîm'de şiddetli, çetin azaba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki:

® "Onlar, tevbe ve istiğfardan geri kaldılar, ağlayıp sızlanamadılar ki, belâ onlardan yüz çevirsin, savuşsun gitsin."

© Ağlayamadıklan için gönülleri katılaştı. İşledikleri günahlar, kendilerine ibâdet gibi görünüyordu. İnatçı kişi, kendisini suçlu bilmedikçe, nasıl olur da gözleri yaşarır?

® Ağlayıp sızlanmanın, Allah'ın nazarında değeri, kadri, kıymeti vardır. Ağlayıp sızlanmadaki değer, başka nerede vardır?

® Ey ümit, sen şimdi belini sıkıca bağla; ey ağlayan, sen de kalk, durmadan gül.

® Çünkü büyük Allah, üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanlan ile bir tutmaktadır.

Şefik Can, Mesnevî Tercümesi, b.1600-1620


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder