18 Haziran 2016 Cumartesi

İslam’da Anne Baba Hakkı-3

İslam’da Anne Baba Hakkı-3

Anne babalarımızın üzerimizdeki hakları şunlardır:

4-      İTAAT ETMEK, KARŞI GELMEMEK:
“Allah’a itaat, anaya yahut anne babaya itaate bağlıdır.” Tebrani. “ Ana babasına iyi bakanlara müjdeler olsun. Allah onların ömürlerini uzatır.” Ebu Yala, Hakim. “ Kim ömrünün uzun olmasını ve geçim kaynaklarının genişlenmesini istiyorsa anne babasına iyi baksın ve akrabalık bağlarını gözetsin.” Ahmet b. Hanbel.
“Annesinin ayağını öpen, Cennetin eşiğini öpmüş olur.”
Hz. Ebu Bekir (ra) nın kızı Esma (ra) şöyle dedi: “Resulullah (sav) zamanında annem müşrik olarak yanıma geldi. Ben de Resulullah (sav) e: “ Annem geldi. Benim kendisine iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim? Diye fetva sordum.” Resulullah (sav) bana şöyle buyurdu: “Evet, annene iyilik et.” Buhari, 5/2410; Müslim,1003/50.
 
5-      ONLARA SERT BAKMAMAK, ŞEFKAT VE SEVGİ İLE BAKMAK.
                 Peygamber efendimiz (Ana-babanın yüzüne merhametle bakana, hac ve umre sevabı yazılır) buyurunca, (Günde bin defa bakarsa da böyle midir?) denildi. Cevaben buyurdu: “Günde yüz bin defa baksa da...” R. Nasıhin
            Yine Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki: “Ana-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir.”   Ebu Nuaym.
6-      ONLARI ÜZMEMEK, İNCİTMEMEK, RIZALARINI KAZANMAK.
            “Rabbin rızası, ana-babanın rızasında, gazabı da, ana-babanın gazabındadır.” Buhari
            “Ana-babasının rızasını alan mümine Cennetten iki kapı, üzene de Cehennemden iki kapı açılır.”   Beyheki.
“Ana-babasını razı eden mümin, ne yaparsa yapsın Cehenneme girmez, inciten de Cennete girmez.”   Şir’a.
            “Hak teâlâ, bazı günahların cezasını kıyamete kadar geciktirir. Ana-babaya isyan bundan müstesnadır.”
[Hakim.
7-      ONLARDAN İZİNSİZ SEFERE GİTMEMEK.
           Cihad için izin isteyen birine Peygamber efendimiz, ana-babasının sağ olduğunu öğrenince, “Burada kal, onlara hizmet et, çünkü onlara hizmet cihaddır.”   Buhari. 6/2801. Müslim,2549/5.

            Peygamber (sav) Efendimiz kendisine, cihada gitmek için gelen başka birine de buyurdu ki:  “Annenin yanından ayrılma! Cennet onun ayağı altındadır.”  Nesai.
Bir adam Peygamber (sav) Efendimize gelerek: “ Ben Allah’tan ecir isteyerek hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum” dedi. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Annen ve babandan sağ olan var mıdır?” Adam: “ Her ikisi de sağdır” dedi. Peygamber (sav) Efendimiz: “Böyle iken sen Allah’tan ecir mi istiyorsun?”. Adam : “ evet” deyince, Peygamber (sav) Efendimiz : “Öyle ise Annen ve babanın yanına dön ve onlarla güzel sohbet et” buyurdu. Müslim, Birr,6.  2549/ 6.
Biri de, hicret etmek için gelip, “Ya Resulallah! Ana-babamı ağlatarak geldim”  dedi. Peygamber (sav) Efendimiz bu duruma üzülerek buyurdu ki:  “Hemen git, onları ağlattığın

DEVAM EDECEK
 Kemalettin AKSOY
Bayburt İl Müftüsü
KAYNAK:

http://www.bayburtmuftulugu.gov.tr/kemalettin-aksoy/514-islam-da-anne-baba-hakki.html

--

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder