13 Haziran 2016 Pazartesi

Tevâzû Abidesi

Tevâzû Abidesi
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sana tâbî olan mü’minlere alçak gönüllü davran!” (Şuarâ, 215)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allâh Teâlâ bana; “O kadar mütevâzı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!” diye emretti.” (Müslim, Cennet, 64)
Rasûlullah (sav), hiç kimsenin kendisini arkadaşlarından farklı görmesini sevmezdi. Bir sefer esnâsında, ashâbından koyun kesip pişirmelerini istemişti. Sahâbeden biri:

“-Yâ Rasûlallâh, onu ben keseyim.” dedi.
Başka biri:
“-Yâ Rasûlallâh, yüzmesi de benim vazîfem olsun.” dedi.
Bir başkası da:
“-Yâ Rasûlallâh, pişirmesi de bana âit olsun.” dedi.
Fahr-i Kâinât Efendimiz de:
“-O hâlde odun toplamak da bana âit olsun.” buyurdu.
Sahâbîler:
“-Yâ Rasûlallâh! Biz onu da yaparız, Siz’in yorulmanıza gerek yok.” dedilerse de Peygamber Efendimiz:

“-Sizin, benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben, size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allâh Teâlâ, kulunun, arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez.” buyurdu. (Kastallânî, el-Mevâhibü’l-Ledünniye, Mısır 1281, I, 385)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da âdil olmayı, adaletle davranmayı emreden demektir.
Kısa Günün Kârı
Tevâzû; alçak gönüllü olmak, Hak karşısında hiçliğin idrâkine erebilmektir. İnsan kendisinde bulunan ilim, mevkî ve mal gibi her hangi bir nîmet sebebiyle, bunlardan mahrum olanlara karşı üstünlük iddiâ ederek maddî-mânevî haksızlık yapmamalıdır.
Lügatçe
tevâzû: Alçakgönüllülük gösterme.
mütevâzı:
Alçakgönüllü


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder