Zühd konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş âlimlerden Ahmed bin Ebu’l-Havârî, hocası Ebû Süleyman ed-Dârânî’ye; “–Muhabbet ehli Allâh’ın sevgisini ne ile kazandı?” diye sorduğunda ondan nasıl bir cevap almıştır?
Zühd konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş âlimlerden Ahmed bin Ebu’l-Havârî, hocası Ebû Süleyman ed-Dârânî’ye;
“–Muhabbet ehli Allâh’ın sevgisini ne ile kazandı?” diye sorduğunda ondan şu cevabı almıştır:
“–İffet ve kanaatkârlıkla.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, I, 382)
Bizler de evlâtlarımıza iffetin huzurunu, kanaatin zenginliğini, tevâzuun asâletini, sabır ve sebatın nihâî lezzetini, cömertliğin zevkini, merhametin hazzını kazandırabilme gayretinde olalım. Şayet bunu başarabilirsek, dünyanın süflî ve fânî câzibeleri onlara kolay kolay tesir etmeyecektir.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şebnem Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Ocak Sayı: 155