Hak dostlarından kıymetli bir tavsiye “iki şeyi unut.”
Hak dostları şu “İki şeyi unut!” buyurmuşlardır:
Biri; “sana yapılan kötülüğü”, diğeri de “yaptığın iyiliği” unut!
Zira ham ve nâdan bir nefs; yaptığı iyilikleri, ibadetleri, sâlih amelleri kulun gözünde büyütüp bunları gurur ve kibir sermayesi hâline getirmek ister. Bu tuzağa düşen bir kul, ameline güvenme zaafına sürüklenir. Hâlbuki kulu kurtaracak olan ameli değil, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetidir. Bütün ameller -tıpkı duâlar gibi- Cenâb-ı Hakk’ın kabûlüne muhtaçtır.
Nitekim Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri, kardeşine yazdığı bir mektupta bu hissiyâtını şöyle dile getirmiştir:
“Allah Teâlâ’ya yemin ederim ki; annem beni doğurduktan bugüne kadar, Allah katında makbul ve mûteber olup hesabı sorulmayacak bir tek hayır işlediğime inanmıyorum…
Eğer kendi nefsini bütün hayır işlerinde iflâs etmiş olarak görmüyorsan, bu, cehâletin en son noktasıdır. Eğer iflâs etmiş olarak biliyorsan da, Allâh’ın rahmetinden ümitsiz olma. Zira Allah Teâlâ’nın fazl u keremi, kul için insanların ve cinlerin (bütün sâlih) amellerinden daha hayırlıdır.”(Mektubât-ı Mevlânâ Hâlid, 28. Mektup.)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi2018 – Ocak, Sayı: 382, Sayfa: 032

http://www.islamveihsan.com/iki-seyi-unut.html