Melekler, Hz. Adem’e (a.s.) niçin secde etmişlerdir? Meleklerin Hz. Adem’e (a.s.) secde etmeleri ne anlama geliyor?
Allah Teâlâ, Âdem’i yarattıktan sonra meleklere ve cinlere ona secde etmelerini emretti. Ancak bu emre, sâdece Azâzil ismiyle bilinen ve çok ibâdet etmesiyle meşhur olan cinnî, yani şeytan itaat etmedi.
HZ. ADEM’E (A.S.) SECDE AYETLERİ
“Meleklere (ve cinlere): ‘Âdem’e secde edin!’ demiştik de onlar secde etmişlerdi. Ancak İblis secde etmekten kaçındı ve kibirlendi. Böylece kâfirlerden oldu.” (Bakara, 34)
(Allah İblis’e) şöyle buyurdu: “Sana secde etmeyi emrettiğim halde seni bundan alıkoyan nedir.” (Â’râf, 12)
HZ. ADEM’E (A.S.) SECDE ETMEK NE ANLAMA GELİR?
Allah Teâlâ’nın meleklere: “Âdem’e secde edin!” diye buyurması, aslâ “Âdem’e ibâdet etmek”mânâsına gelmeyip, Âdem’ in de üzerinde taşımış olduğu nûr-i Muhammedî’yi, yani yaratılan ruhların ilki olması hasebiyle Hazret-i Muhammed’in (a.s.) nûrunu yüceltmek gayesiyledir.
Bir diğer tefsir de, “Allah’ın emrini yerine getirin!” şeklindedir. Zîrâ bu secde, Hazret-i Âdem’e (a.s.) olmakla birlikte, hakîkatte bizzat Allah’a itaattir, O’na ibâdettir. Bu secde emrinde Hazret-i Âdem (a.s.), kıble ve Kâbe durumundadır. Zîrâ Kâbe’ye doğru yönelip secdeye varmak, Kâbe’ye ibâdet etmek anlamına gelmez. Kâbe, Cenâb-ı Hakk’ın işâret buyurduğu, kulların ibâdetini disipline eden ve rahmetinin tecellî ettiği bir mekândır.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/melekler-hz-ademe-a-s-nicin-secde-etmislerdir.html