20 Ağustos 2014 Çarşamba

Ahmed Şahin - Farklı konuları farklı sözlerden dinlemeye ne dersiniz?

Ahmed Şahin - Farklı konuları farklı sözlerden dinlemeye ne dersiniz?AİLE-SAĞLIK Yazarlar Ahmed Şahin

Farklı konuları farklı sözlerden dinlemeye ne dersiniz?

 
 
1- İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar!. Sen vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma.. Akla kapı aç, iradeyi elden alma!..
 
 
    2- Harici tehlike varken dahili adaveti bırakmak gerek.. Her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu demek doğru değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!.
 
 
    3- Adalet ile zulüm karşılıklı iki yol gibidirler. Birine yönünü dönen ötekine arkasını çevirmiş olur. Siz adalet yolunda ilerleyin ki, zulüm arkanızda kalıp sizden uzaklaşsın.
 
 
    4- Bir kimse kendini çok akıllı bilir de, kimse ile istişare etmezse, en akılsızların dahi yapmayacağı yanlışı yapar, utanacağı işleri işlemekten kendini kurtaramaz.
 
 
     5- Bir kimse de kendini çok akıllı bilmez de çevresiyle istişareye ihtiyaç duyarsa, Allah ona akıllıların dahi akıl edemeyeceği iyilikleri ilham eder, en doğru kararı almaya muvaffak kılar.
 
Bundan dolayı, ‘Bin bilsen dahi bir bilene danış’ denmiştir.
 
 
    6- Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!  
 
 
    7- Bir kimse alimlerle, salihlerle dostluk kurarsa, kendisi de alim ve salih gibi saygı görür.
 
 
    8- Bir kimse Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetleri düşünürse, başkalarına ihsan ettiği nimetlere haset etmez. Şayet kendisine ihsan ettiği nimeti düşünmezse, başkasına ihsan ettiği nimetlere haset etmekten kendini alamaz. O nimetlere asıl kendisinin layık olduğunu dahi düşünebilir.
 
 
    9- Bir kimse kendi yanlışlarını unutursa, kendini büyüklerden biri olarak hayal etmeye başlar. Kendi hatalarını hep hatırlarsa büyüklük duygusundan kurtulur, çevresine hep mütevazı şekilde muhatap olur.
 
 
    10-  Bir kimse başkası için bir kuyu kazarsa, kendisi de benzeri bir kuyuya düşer. Halk dilinde buna “Kendi kazdığı kuyuya düştü.” denir.
 
 
     11- Bir kimse başkasını ayıplayarak gıybetini yaparsa, kendisi de aynı şekilde ayıplanarak gıybete maruz kalır. Halk buna “Etme bulma dünyası” der.
 
 
    12-  Bir kimse kendi haya perdesini kendi eliyle yırtarsa onu daha başka hiçbir perde gizleyemez. Onun için utanma hissi insanın asla vazgeçemeyeceği insani vasfı olarak devam etmelidir, denmiştir.
 
 
    13- Bir kimse başkasının perdesini açar da ayıbını ilan ederse, bir gün kendisinin de perdesi açılır, ayıpları ilan edilir. Öyle ise kimsenin ayıbını açmayın, perdesini yırtmayın ki, sizin de bir gün ayıbınız açılıp perdeniz yırtılmasın.
 
 
    14- Bir kimse kendi kusurlarını düşünürse, başkasının kusurlarını diline dolamaktan kaçınır. Kendi eksiklerini düşünmeyen adam ise başkasının kusurlarını abartarak anlatmaktan lezzet alır.
 
 
    15- Bir kimse geçmişini düşünürse sabırlı olur, geleceğini düşünürse tedbirli davranır..
 
 
    16- Bir kimse çevresine karşı büyüklük taslarsa Allah onu küçültür, küçük görünürse Allah onu büyütür.
 
 
    17- Bir kimse dini hafife alırsa kendisi de hafife alınır. Dine hürmet gösterirse kendisine de hürmet gösterilir.
 
 
    18- Bir kimse başkasının malını kendisi için mubah görürse, bir gün birileri de onun malını kendisi için mubah görür..
 
 
    19- Bir kimse dinde aşırılaşırsa, bir gün kendisi de çıkardığı aşırılığa dayanamaz, gerilere düşer.
 
 
    20- İfrat ile tefrit iki uçtur. Uçlarda yer almak, vasattan uzak kalmak demektir. Uzun ömür ise vasattaki gövde için geçerlidir, uçlar için değil.  
 
 
     -Fatebiru ya ülil ebsar! Düşünün ey basiret sahipleri!
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder