19 Ağustos 2014 Salı

Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 8


Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 8


 


1 -  Lokman sûresi 33. âyet

 

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allahın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allahın affına güvendirmesin!

 

***************

 

2 - Nahl sûresi 65. âyet


Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

 

***************

 

3 - Teğabun sûresi 10. âyet


Dini inkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da, devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası!

 

***************

 

4 - Kaf sûresi 17,18. âyetler


Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında, bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın, onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

 

*****************

 

5 - Nur sûresi 20. âyet

 

Eğer Allahın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi.

 

******************

 

6 - Ankebut sûresi 20. âyet

 

De ki: "Dünyayı gezin dolaşın da, Allahın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra, Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir."

 

********************

 

7 - Secde sûresi 17. âyet

 

İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

 

********************

 

8 - Nasr sûresi 1-3. âyetler

 

Allahın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allahın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

 

********************

 

9 - Mutaffifin sûresi 4-6. âyetler

 

Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? (diriltileceklerini sanmıyorlar mı)

 

*******************

 

10 - Ahkaf sûresi 32. âyet

 

Allahın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allahın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah’tan başka hiçbir hâmi ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder