26 Ağustos 2014 Salı

Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 9


Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 9


 


1 - Nahl sûresi 61. âyet

 

Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vâdeye kadar bekletir. Vâdeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an geriye bırakabilirler.

 

***************

 

2 - Cumua sûresi 2. âyet


O, ümmîler arasından, kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allahın âyetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içinde idiler.

 

***************

 

3 - Cumua  sûresi 6. âyet


De ki: "Ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allahın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlı iseniz, haydi hemen ölmeyi temenni edin de bir an önce O’na kavuşun.

 

***************

 

4 - Fatır sûresi 9. âyet


Allah o yüce Zattır ki rüzgârlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır, derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.

 

*****************

 

5 - Fussilet sûresi 35. âyet

 

Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti, ancak sabredenlerin kârıdır, faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır.

 

******************

 

6 - Tin sûresi 6. âyet

 

Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükâfat vardır.

 

********************

 

7 - İnsan sûresi 24. âyet

 

O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.

 

********************

 

8 - Tevbe sûresi 26. âyet

 

Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de Kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur!

 

********************

 

9 - Vakıa sûresi 60-61. âyetler

 

Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.

 

*******************

 

10 - Neml sûresi 2-3. âyetler

 

Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder